TRENING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Dlaczego odporność psychiczna jest ważna

Nasza codzienność jest pełna chwil, kiedy zmagamy się z różnymi stresorami, naciskami, nieprzyjemnymi sytuacjami, wyzwaniami, które czasem wydają się przekraczać nasze możliwości. Zabiegani, przeładowani zadaniami czujemy się wyzbyci z energii życiowej, co nieuchronnie odbija się na naszym zdrowiu i samopoczuciu.

 

W dzisiejszym, pełnym niepewności i złożonym świecie potrzebujemy naprawdę silnej psychiki, by lepiej radzić sobie z trudnościami, stresem, presją i wyzwaniami, jakie przed nami stoją.

 

Odporność psychiczna pozwala nam lepiej radzić sobie z trudnościami, adaptować się szybciej do sytuacji, unikać negatywnych efektów nadmiernego stresu i wypalenia zawodowego. Jest rodzajem buforu bezpieczeństwa między stresującymi wydarzeniami (stresorami) a odczuwanym stresem, to specyficzny zestaw postaw, dzięki którym nie poddajemy się przeciwnościom.

 

To nasza wewnętrzna mądrość i siła, która pozwala nam w trudnych sytuacjach zachować spokój, równowagę emocjonalną, to podejście „nie tracę głowy, nie poddaję się, ufam, że dam sobie radę”.

Czym jest odporność psychiczna

Odporność Psychiczna to indywidualne nastawienie psychiczne i podejście do wszystkiego co robimy.

 

Jest to umiejętność skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, ze stresem i z presją, zdolność do zarządzania sobą – umiejętność radzenia sobie z emocjami, w określonych sytuacjach. Determinuje ona sposób reagowania na trudności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

“Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości, determinującą w znacznym stopniu sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności”.
Clough& Strycharczyk

Czym charakteryzują się osoby odporne psychicznie

Lepiej radzą sobie ze stresem, potrafią zachować spokój w obliczu presji

Łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie

Potrafią lepiej zarządzać sobą, ponieważ potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej efektywności lub jej braku

Potrafią stawiać sobie cele i są bardziej wytrwali w dążeniu do osiągnięcia celów

Mają adekwatne poczucie własnej wartości i zdrową pewność siebie

Dobrze radzą sobie w warunkach rywalizacji, potrafią zachować dystans psychiczny

Mają poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem, co pozwala im planować przyszłość

4 kluczowe czynniki, składające się na odporność psychiczną:

Badania w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Hull w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof. Peter Clough pozwoliły na identyfikację 4 komponentów odpowiedzialnych za kształtowanie odporności psychicznej (tzw. 4C).

 

CONTROL – KONTROLA NAD WŁASNYM ŻYCIEM/ZARZĄDZANIE WŁASNYMI EMOCJAMI
(przekonanie o tym, że kontroluję swoje emocje i los)

 

CHALLENGE – WYZWANIE/ ORIENTACJA NA UCZENIE SIĘ
(postrzeganie wyzwania jako szansy, wyciąganie lekcji z doświadczeń)

 

ZAANGAŻOWANIE/ORIENTACJA NA CEL I OSIĄGNIĘCIA
(wytrwałość w realizowaniu zadań)

 

CONFIDENCE – PEWNOŚĆ SIEBIE/ WIARA WE WŁASNE UMIEJĘTNOŚCI
(wysoki poziom wiary w siebie i pewność w relacjach międzyludzkich)

Badanie odporności psychicznej umożliwia narzędzie testowe MTQ48 i MTQPLUS

Możemy zmierzyć komponenty odporności psychicznej dzięki zastosowaniu testu psychometrycznego. MTQ 48 i MTQ PLUS to innowacyjne, naukowo opracowane narzędzie do mierzenia Odporności Psychicznej.

Uczestnicy wypełniają test psychometryczny, po którym otrzymują obszerny raport rozwojowy, wskazujący dokładne wyniki i proponowane sposoby na pracę z nimi.

 

Dzięki zastosowaniu testu MTQ potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej odporności psychicznej lub jej braku.

Narzędzie to jest rzetelne i wiarygodne poparte licznymi badaniami uniwersyteckimi. Jest istotnym elementem oceny osobowości, znajdującym zastosowanie w wielu dziedzinach życia zawodowego i prywatnego osób badanych. Jego wydawcą jest międzynarodowy lider narzędzi analiz dla biznesu AQR (http://www.aqr.co.uk/page/mentaltoughness).

Czy możliwy jest rozwój odporności psychicznej 

Zdecydowanie tak! Możemy rozwijać odporność psychiczną i są na to potwierdzone sposoby.

 

Peter Clough i Doug Strycharczyk twierdzą, że odporność jest dość plastyczną cechą naszej osobowości. Większość cech odpowiedzialnych za odporność psychiczną można kształtować. Są to umiejętności, które możemy rozwijać, przez co stajemy się bardziej odporni na stres, nieustanne zmiany, niepowodzenia. To dzięki wytrwałości, odwadze i konsekwentnemu działaniu znacząco podwyższamy naszą osobistą efektywność i zwiększamy poziom satysfakcji. Nie musimy być więc skazani na własne geny. Siłę i odporność psychiczną możemy wzmacniać, rozwijać i trenować. Możemy stać się bardziej konsekwentni i zdeterminowani. Możemy wzmacniać siłę psychiczną i cieszyć się z rezultatów jakie nam przyniesie.

Rozwój odporności psychicznej krok po kroku

Kiedy warto zmierzyć swoją odporność psychiczną

Jeśli chcesz zdiagnozować kluczowe elementy swojej odporności psychicznej lub ich brak

Chcesz zobaczyć, jakie są Twoje zasoby oraz obszary do wzmocnienia

Chcesz otrzymać konkretne wskazówki jak wzmacniać swoją odporność, w tym odporność na stres i presję, budowanie konsekwencji w działaniu oraz wzmacnianie pewności siebie

Jak wygląda sesja z kwestionariuszem 

Sesja z konsultantem Mental Toughness trwa 90 minut. Sesje przeprowadzana jest online.

Diagnoza uzyskana dzięki testowi pozwoli zobaczyć, jakie są Twoje zasoby oraz podjąć konkretne działania nastawione na podniesienie odporności, a w rezultacie – efektywności w działaniu i samopoczucia.

W ramach sesji otrzymujesz:

Dostęp online do testu MTQ, sprawdzającego poziom odporności psychicznej
Sesję z licencjonowanym konsultantem Mental Toughness, na której otrzymują Państwo konkretne wskazówki oraz opracowuje strategię rozwoju siły i odporności
Pisemny raport opisujący Państwa wyniki i proponowane sposoby rozwoju

Ile to kosztuje 

Koszt całej sesji wraz z testem to 500 zł

COACHING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Po wypełnieniu kwestionariusza, który pozwala mi lepiej zrozumieć Twoje potrzeby, obawy oraz cele, możesz skorzystać z indywidualnie dopasowanego programu coachingu odporności psychicznej. Ten program jest skonstruowany tak, aby pomóc Ci zbudować solidne fundamenty psychicznej siły i odporności.

 

Coaching odporności psychicznej to kompleksowy program, który ma na celu wyposażenie Cię w narzędzia i techniki umożliwiające budowanie silnej psychiki.

Top