ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

Czym jest odporność psychiczna ?

Odporność Psychiczna to indywidualne nastawienie psychiczne i podejście do wszystkiego co robimy.

 

Odporność psychiczna (mental toughness) – to umiejętność skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, ze stresem i z presją. Jest to zdolność do zarządzania sobą – umiejętność radzenia sobie z emocjami, kontrolowania własnych odczuć i reakcji w określonych sytuacjach. Determinuje ona sposób reagowania na trudności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

Odporność psychiczna jest rodzajem buforu bezpieczeństwa między stresującymi wydarzeniami (stresorami) a odczuwanym stresem, to specyficzny zestaw postaw, dzięki którym nie poddajemy się przeciwnościom.

 

To nasza wewnętrzna mądrość i siła, która pozwala nam w trudnych sytuacjach zachować spokój, równowagę emocjonalną, to podejście „nie tracę głowy, nie poddaję się, ufam, że dam sobie radę”.

“Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości, determinującą w znacznym stopniu sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności”.
Clough& Strycharczyk
“Zdolność danego człowieka do efektywnego radzenia sobie z czynnikami stresu, presją i wyzwaniami, oraz osiąganie wydajności odpowiadającej swym możliwościom niezależnie od okoliczności”.
Clough& Earle

Dlaczego odporność psychiczna jest ważna ?

Nasza codzienność jest pełna chwil, kiedy zmagamy się z różnymi stresorami, naciskami, nieprzyjemnymi sytuacjami, wyzwaniami, które czasem wydają się przekraczać nasze możliwości. Zabiegani, przeładowani zadaniami czujemy się wyzbyci z energii życiowej, co nieuchronnie odbija się na naszym zdrowiu i samopoczuciu. Nasza odporność psychiczna bywa testowana.

 

W dzisiejszym, pełnym niepewności i złożonym świecie potrzebujemy naprawdę silnej psychiki, by lepiej radzić sobie z trudnościami, stresem, presją i wyzwaniami, jakie przed nami stoją. Warto wzmocnić siebie tak, żeby móc zachować równowagę niezależnie od okoliczności.

 

 

Dzięki rozwojowi odporności psychicznej pracownicy i całe zespoły mogą w znaczący sposób podnieść efektywność, ale też dobrostan. Im wyższy poziom odporności psychicznej tym lepsze radzenie sobie z trudnościami, większa otwartość na zmiany, zdolności szybkiej adaptacji, zwiększona frekwencja, unikanie negatywnych efektów nadmiernego stresu i wypalenia zawodowego, wyższy poziom realizacji celów i zaangażowanie.

Czym charakteryzują się osoby odporne psychicznie ?

Naukowcy zastanawiają się, dlaczego w tych samych okolicznościach niektórzy ludzie lepiej radzą sobie z trudnościami, stresem podczas gdy inni zaczynają się martwić, a nawet wpadają w panikę. Gdzie tkwi różnica? Badania prowadzone w biznesie, edukacji i sporcie pokazują, że kluczowym czynnikiem jest Odporność Psychiczna.

 

Menedżerowie, przedsiębiorcy, pracownicy, którzy mają wyższy poziom odporności szybciej i z lepszymi rezultatami osiągają zamierzone cele, działają skuteczniej, łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i stresem.

 

Badania prowadzone w środowiskach biznesowych, edukacyjnych i sportowych nieustannie wskazują, że odporność psychiczna jest bezpośrednio związana z efektywnością osobistą.

Opublikowane badania wskazują, że Odporność Psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami, jak również odpowiada za samopoczucie i nastawienie do życia.

 

Osoby odporne psychicznie:

 

  • Lepiej radzą sobie ze stresem, potrafią zachować spokój w obliczu presji
  • Łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie
  • Potrafią lepiej zarządzać sobą, ponieważ potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej efektywności lub jej braku
  •  Potrafią stawiać sobie cele i są bardziej wytrwali w dążeniu do osiągnięcia celów
  •  Mają wyższe poczucie własnej wartości i zdrową pewność siebie
  •  Dobrze radzą sobie w warunkach rywalizacji, potrafią zachować dystans psychiczny
  •  Mają poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem, co pozwala im planować przyszłość

4 kluczowe czynniki, składające się na odporność psychiczną:

Badania w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Hull w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof. Peter Clough pozwoliły na identyfikację 4 komponentów odpowiedzialnych za kształtowanie odporności psychicznej (tzw. 4C).

 

CONTROL – KONTROLA NAD WŁASNYM ŻYCIEM/ZARZĄDZANIE WŁASNYMI EMOCJAMI
(przekonanie o tym, że kontroluję swoje emocje i los)

 

CHALLENGE – WYZWANIE/ ORIENTACJA NA UCZENIE SIĘ
(postrzeganie wyzwania jako szansy, wyciąganie lekcji z doświadczeń)

 

COMMITMENT – ZAANGAŻOWANIE/ORIENTACJA NA CEL I OSIĄGNIĘCIA
(wytrwałość w realizowaniu zadań)

 

CONFIDENCE – PEWNOŚĆ SIEBIE/ WIARA WE WŁASNE UMIEJĘTNOŚCI
(wysoki poziom wiary w siebie i pewność w relacjach międzyludzkich

Badanie odporności psychicznej umożliwia narzędzie testowe MTQ48

(Mental Toughness Questionnaire 48)

Możemy zmierzyć komponenty odporności psychicznej dzięki zastosowaniu testu psychometrycznego składającego się z 48 pytań. Umożliwia on pomiar odporności psychicznej przed szkoleniem lub coachingiem.  MTQ 48 TO innowacyjne, naukowo opracowane narzędzie do mierzenia Siły i Odporności Psychicznej.

Uczestnicy wypełniają test psychometryczny, składający się z 48 pytań, po którym otrzymują obszerny raport rozwojowy, wskazujący dokładne wyniki i proponowane sposoby na pracę z nimi.

 

Dzięki zastosowaniu testu MTQ48 potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej efektywności lub jej braku.

Narzędzie to jest rzetelne i wiarygodne poparte licznymi badaniami uniwersyteckimi. Jest istotnym elementem oceny osobowości, znajdującym zastosowanie w wielu dziedzinach życia zawodowego i prywatnego osób badanych. Jego wydawcą jest międzynarodowy lider narzędzi analiz dla biznesu AQR (http://www.aqr.co.uk/page/mentaltoughness).

Test umożliwia diagnozę poziomu siły i odporności poszczególnych uczestników jak i całego zespołu.

 

METODA ZAPEWNIA:

 

Raport rozwojowy wskazujący wyniki w 4 obszarach
Raport zespołowy wskazujący wyniki dla całego zespołu
Raport postępów oparty o bieżącą i poprzednią analizę
Sugestie rozwojowe i szkoleniowe mające na celu poprawę efektywności

Zastosowania – Jak wykorzystać narzędzie MTQ48 w organizacji ?

Analiza predyspozycji pracowników związanych z odpornością psychiczną
Planowanie i wsparcie ścieżek rozwoju pracowników
Diagnoza indywidualnej odporności pracownika na stres
Profilaktyka wypalenia zawodowego wśród personelu
Wsparcie programów work-life balance w organizacji
Narzędzie ewaluacji w dłuższych programach rozwojowych
Wsparcie procesów rekrutacji i analizy potencjału pracowników
Coaching & Mentoring
Rozwój organizacji
Zarządzanie talentami
Zmiana organizacyjna
Sukcesja

Czy możliwy jest rozwój odporności i siły psychicznej ?

Zdecydowanie tak! Możemy rozwijać odporność psychiczną i są na to potwierdzone sposoby.

 

Peter Clough i Doug Strycharczyk twierdzą, że odporność jest dość plastyczną cechą naszej osobowości. Większość cech odpowiedzialnych za siłę i odporność psychiczną można kształtować. Są to umiejętności, które możemy rozwijać, przez co stajemy się bardziej odporni na stres, nieustanne zmiany, niepowodzenia. To dzięki wytrwałości, odwadze i konsekwentnemu działaniu znacząco podwyższamy naszą osobistą efektywność i zwiększamy poziom satysfakcji. Nie musimy być więc skazani na własne geny. Siłę i odporność psychiczną możemy wzmacniać, rozwijać i trenować. Możemy stać się bardziej konsekwentni i zdeterminowani. Możemy wzmacniać siłę psychiczną i cieszyć się z rezultatów jakie nam przyniesie.

Dzięki rozwojowi odporności psychicznej pracownicy i całe zespoły mogą w znaczący sposób podnieść efektywność, ale też dobrostan. Im wyższy poziom odporności psychicznej tym lepsze radzenie sobie z trudnościami, większa otwartość na zmiany, zdolności szybkiej adaptacji, zwiększona frekwencja, unikanie negatywnych efektów nadmiernego stresu i wypalenia zawodowego, wyższy poziom realizacji celów i zaangażowanie.

W jaki sposób możemy ją rozwijać?

 

Odporność psychiczna nie jest abstrakcyjnym pojęciem, w realnym życiu związana jest z konkretnymi działaniami. Siła i odporność psychiczna jest jak mięsień. Musi być wzmacniania, aby rosła i się rozwijała. Buduje się poprzez trening zmiany nawyków w myśleniu i nawyków w działaniu. Są to umiejętności, które możemy rozwijać, przez co stajemy się bardziej odporni na stres, niepowodzenia, a dzięki wytrwałości i konsekwentnemu działaniu znacząco podwyższamy naszą osobistą efektywność.

Rozwój odporności psychicznej krok po kroku:

Sesja indywidualna z testem MTQ48

Zapraszam na sesję z testem MTQ48, aby dowiedzieć się więcej o swojej sile i odporności psychicznej,

Diagnoza uzyskana dzięki testowi pozwoli zobaczyć, jakie są Państwa zasoby oraz podjąć konkretne działania nastawione na podniesienie siły i odporności, a w rezultacie – efektywności w działaniu i samopoczucia.

 

W ramach sesji otrzymują Państwo:

Dostęp online do testu MTQ48, sprawdzającego poziom siły i odporności (Mental Toughness)
Sesję z licencjonowanym konsultantem Mental Toughness, na której otrzymują Państwo konkretne wskazówki oraz opracowuje strategię rozwoju siły i odporności
Pisemny raport opisujący Państwa wyniki i proponowane sposoby rozwoju

Sesja z konsultantem Mental Toughness trwa 90 minut. Sesje przeprowadzane są na spotkaniu we Wrocławiu lub za pośrednictwem komunikatora Skype.

Wartość sesji ustalana jest indywidualnie / Sesja zespołowa- szczegóły do ustalenia z Państwem.

METODY DO WYKORZYSTANIA PO BADANIU MTQ48

 

Szkolenia prowadzone w formie warsztatowej lub online

 

Poprzez zastosowanie efektywnych narzędzi i metod, podczas treningu wpływamy przede wszystkim na własne przekonania, myśli, emocje, a docelowo na działanie.

Indywidualny proces coachingowy

 

Podczas coachingu skupiamy się na tych aspektach siły i odporności psychicznej, które chcemy wzmocnić. Pracujemy indywidualnie nad tym, co w najistotniejszy sposób wpłynie na jej wzmocnienie.

Pracuję metodami zorientowanymi na rezultat, opartymi na podejściu poznawczo-behawioralnym, psychologii pozytywnej, RTZ, treningu odporności Mental Toughness. Programy szkoleniowe i coachingowe opieram na rzetelnych badaniach naukowych. Bazą każdego szkolenia są potwierdzone dane i wysokiej jakości metody badań.

Top