BADANIE POZIOMU STRESU

I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Odporność to zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, presją i trudnościami, którą determinuje odporność na stres.
Dr Peter Clough, dziekan Wydziału Psychologii University of Hull

Aby zaprojektować najbardziej odpowiedni program pod potrzeby organizacji

prowadzimy następujące sesje diagnostyczne:

BADANIE ODPORNOŚĆI PSYCHICZNEJ TESTEM MTQ48

(MENTAL TOUGHNESS QUESTIONNAIRE)

MTQ 48 TO innowacyjne, naukowo opracowane narzędzie do mierzenia Siły i Odporności Psychicznej, którego celem jest wsparcie pracowników, zespołów i menedżerów w zwiększaniu efektywności pracy. Jest to istotne zwłaszcza w środowiskach stawiających duże wyzwania oraz narażonych na stres i presję. Uczestnicy wypełniają test psychometryczny, składający się z 48 pytań, po którym otrzymują obszerny raport rozwojowy, wskazujący dokładne wyniki i proponowane sposoby na pracę z nimi.

Dzięki zastosowaniu testu MTQ48 uczestnicy potrafią lepiej zarządzać sobą, ponieważ potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej efektywności lub jej braku.

Test umożliwia diagnozę poziomu siły i odporności poszczególnych uczestników jak i całego zespołu.

 

Inne testy psychometryczne, które stosujemy:

BIP Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy
WERK Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi
Inwentarz Osobowości NEO-PI-R
PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych
CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
COPE – Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem
TMS-K – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Klasyczna (Badanie ogólnego poziomu inteligencji)

Czym jest odporność psychiczna ?

Siła i odporność psychiczna (mental toughness) – to umiejętność zarządzania sobą.

Badania prowadzone w środowiskach biznesowych, edukacyjnych i sportowych nieustannie wskazują, że Odporność Psychiczna jest bezpośrednio związana z efektywnością osobistą. Badane osoby wykazują większą efektywność w zakresie ilości i jakości wykonywanej pracy. Opublikowane badania wskazują, że Odporność Psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami, jak również odpowiada za samopoczucie i nastawienie do życia. W wyniki badań wyłonione 4 czynniki składające się na odporność psychiczną.

4 kluczowe czynniki, składające się na odporność psychiczną:

Badania w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Hull w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof. Peter Clough pozwoliły na identyfikację 4 komponentów odpowiedzialnych za kształtowanie odporności psychicznej (tzw. 4C).

Diagnozę poziomu Odporności Psychicznej umożliwia narzędzie testowe MTQ48 ( Mental Toughness Questionnaire 48)

Narzędzie to jest rzetelne i wiarygodne poparte licznymi badaniami uniwersyteckimi. Jest istotnym elementem oceny osobowości, znajdującym zastosowanie w wielu dziedzinach życia zawodowego i prywatnego osób badanych. Jego wydawcą jest międzynarodowy lider narzędzi analiz dla biznesu AQR (http://www.aqr.co.uk/page/mentaltoughness).

METODA ZAPEWNIA:

 

Raport rozwojowy wskazujący wyniki w 4 obszarach
Raport zespołowy wskazujący wyniki dla całego zespołu
Raport postępów oparty o bieżącą i poprzednią analizę
Sugestie rozwojowe i szkoleniowe mające na celu poprawę efektywności

Korzyści z pracy z testem MTQ 48

Wiele osób posiada te same kompetencje, podobną wiedzę i zdolności. Często jednak zupełnie inaczej przebiega ich kariera. Menedżerowie, przedsiębiorcy, pracownicy, którzy budują nawyk odporności i konsekwentnego działania, zyskują istotną przewagę w biznesie. Szybciej i z lepszymi rezultatami osiągają zamierzone cele, działają skuteczniej, łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie.

Dzięki zastosowaniu testu MTQ48 uczestnicy:

Potrafią lepiej zarządzać sobą, ponieważ potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej efektywności lub jej braku
Potrafią stawiać sobie cele i są bardziej wytrwali w dążeniu do osiągnięcia celów
Łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie
Mają wyższe poczucie własnej wartości i zdrową pewność siebie
Lepiej radzą sobie ze stresem, potrafią zachować spokój w obliczu presji
Dobrze radzą sobie w warunkach rywalizacji, potrafią zachować dystans psychiczny
Mają poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem, co pozwala im planować przyszłość

Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji z kwestionariuszem MTQ48

Uczestnicy wypełniają test psychometryczny, składający się z 48 pytań, po którym otrzymują obszerny raport rozwojowy, wskazujący dokładne wyniki  i proponowane sposoby na pracę z nimi.  Diagnoza uzyskana dzięki temu testowi pozwala zobaczyć, jakie są zasoby oraz podjąć konkretne działania nastawione na podniesienie siły i odporności, a w rezultacie – efektywności w działaniu.

Zastosowania – Jak wykorzystać narzędzie MTQ48 w organizacji?

Analiza predyspozycji pracowników związanych z odpornością psychiczną
Planowanie i wsparcie ścieżek rozwoju pracowników
Diagnoza indywidualnej odporności pracownika na stres
Profilaktyka wypalenia zawodowego wśród personelu
Wsparcie programów work-life balance w organizacji
Narzędzie ewaluacji w dłuższych programach rozwojowych
Wsparcie procesów rekrutacji i analizy potencjału pracowników
Coaching & Mentoring
Rozwój organizacji
Zarządzanie talentami
Zmiana organizacyjna
Sukcesja

Czy możliwy jest rozwój odporności i siły psychicznej?

Tak, siłę psychiczną można rozwijać i nie musimy być skazani na własne geny, z którymi przyszliśmy na świat. Możemy stać się bardziej konsekwentni i zdeterminowani, bardziej odporni na stres czy porażki. Możemy rozwijać siłę psychiczną i cieszyć się z rezultatów jakie nam przyniesie.

Dzięki rozwojowi odporności psychicznej pracownicy i całe zespoły mogą w znaczący sposób podnieść efektywność, ale też dobrostan. Im wyższy poziom odporności psychicznej tym lepsze radzenie sobie z trudnościami, większa otwartość na zmiany, zdolności szybkiej adaptacji, zwiększona frekwencja, unikanie negatywnych efektów nadmiernego stresu i wypalenia zawodowego, wyższy poziom realizacji celów i zaangażowanie.

W jaki sposób możemy ją rozwijać?

Odporność psychiczna nie jest abstrakcyjnym pojęciem, w realnym życiu związana jest z konkretnymi działaniami. Siła i odporność psychiczna jest jak mięsień. Musi być wzmacniania, aby rosła i się rozwijała. Buduje się poprzez trening zmiany nawyków w myśleniu i nawyków w działaniu. Są to umiejętności, które możemy rozwijać, przez co stajemy się bardziej odporni na stres, niepowodzenia, a dzięki wytrwałości i konsekwentnemu działaniu znacząco podwyższamy naszą osobistą efektywność.

Sesja indywidualna z testem MTQ48

W ramach sesji otrzymują Państwo:

Dostęp online do testu MTQ48, sprawdzającego poziom siły i odporności (Mental Toughness)
Sesję z licencjonowanym konsultantem Mental Toughness, na której otrzymują Państwo konkretne wskazówki oraz opracowuje strategię rozwoju siły i odporności
Pisemny raport opisujący Państwa wyniki i proponowane sposoby rozwoju

Sesja z konsultantem Mental Toughness trwa 90 minut. Sesje przeprowadzane są na spotkaniu we Wrocławiu lub za pośrednictwem komunikatora Skype.

Wartość sesji ustalana jest indywidualnie / Sesja zespołowa- szczegóły do ustalenia z Państwem.

Zadzwoń i zapytaj:
Beata Niedzballa tel. 505 907 280
Katarzyna Ujek tel. 660 446 583

dowiedz się więcej o sesji indywidualnej 

Top