PSYCHOTERAPIA DLA DOROSŁYCH

KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ NA PSYCHOTERAPIĘ

odczuwasz, że twoje życie staje się coraz trudniejsze

doświadczasz wewnętrznych konfliktów, emocjonalnych blokad

kiedy czujesz się zagubiona/y i niepewny/a swojej drogi życiowej

cierpisz na utrzymujący się smutek, brak motywacji

cierpisz z powodu zaburzeń psychosomatycznych

cierpisz z powodu stanów lękowych, które utrudniają normalne funkcjonowanie i ograniczają codzienne aktywności

doświadczasz trudności związanych z pracą zawodową, w tym stresu, wypalenia zawodowego, problemów z koncentracją lub motywacją

szukasz swojej życiowej drogi i chcesz odblokować swój potencjał do samorealizacji

potrzebujesz wsparcia w przeżywaniu kryzysów życiowych i zmian

chcesz poprawić jakość swoich relacji z innymi

chcesz pracować nad rozwojem osobistym, zwiększeniem samoświadomości

cchcesz wzmocnić wiarę i zaufanie do siebie

JAK WYGLĄDA PSYCHOTERAPIA GESTALT

Psychoterapia Gestalt to uznana metoda wspierania osób zmagających się z trudnościami psychicznymi, depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi, lękiem problemami zawodowymi, pomocna jest dla osób szukających swojej drogi życiowej. Wywodzi się z humanizmu i psychologii humanistycznej, koncentrując się na zdolności do samorozwoju i realizacji własnego potencjału. Nazwa pochodzi od niemieckiego słowa „gestalt”, oznaczającego całość.

 

Podstawą Gestalt jest samoakceptacja, rozwijanie samoświadomości, odpowiedzialności, autentyczności. Terapia skupia się na chwili obecnej, uświadamianiu i wyrażaniu emocji, rozumieniu zachowań i zwiększaniu świadomości własnych reakcji.

 

Terapia ta jest dialogiem egzystencjalnym, dążącym do samopoznania i samorozwoju, jest pomocna w rozwijaniu zdrowszych relacji, lepszym zrozumieniu siebie, bardziej satysfakcjonującym życiu.

 

Cele terapii obejmują poszerzenie samoświadomości, rozwój osobowości, dotarcie do autentycznego „ja”, przywrócenie poczucia odpowiedzialności za własne życie, wzrost świadomości własnych potrzeb. Stworzenie warunków do poznania samego siebie.

 
 

JAK PRACUJĘ

Głęboko wierzę, że praca terapeutyczna to podróż do odkrywania własnych wartości i potencjału, które pozwalają radzić sobie z życiowymi trudnościami. W trakcie tej podróży staram się być wsparciem dla innych, pomagając im znaleźć swoją własną drogę. Najważniejsza w pracy jest dla mnie relacja terapeutyczna, wysłuchanie i zrozumienie drugiego człowieka. Na takiej podstawie możemy wspólnie budować zaufanie, oparte na otwartości, bezpieczeństwie, empatii i akceptacji. Zależy mi, aby każda osoba mogła poczuć się swobodnie i wyrazić swoje myśli, uczucia.

CENA

koszt sesji to 200 zł brutto ( sesje odbywają się online)

DLA KOGO PSYCHOTERAPIA GESTALT MOŻE NIE BYĆ ODPOWIEDNIA

Terapia Gestalt, mimo swojej wszechstronności i potencjalnych korzyści dla wielu osób, może nie być odpowiednia dla każdego. Istnieją pewne sytuacje i warunki, w których inne podejścia terapeutyczne mogą być bardziej wskazane:

 

  1. Ciężkie zaburzenia psychiczne: Osoby cierpiące na ciężkie zaburzenia psychiczne, takie jak poważne zaburzenia afektywne, schizofrenia, czy inne zaburzenia psychotyczne, mogą wymagać bardziej zintegrowanych podejść terapeutycznych, które obejmują farmakoterapię oraz intensywną opiekę psychoterapeutyczną.

  2. Brak gotowości do zaangażowania się w proces: Terapia Gestalt wymaga aktywnego udziału i gotowości do pracy nad sobą, w tym do eksploracji trudnych emocji i doświadczeń. Osoby, które mają trudności z otwarciem się lub nie są jeszcze gotowe do podjęcia tej pracy, mogą odczuwać frustrację lub opór wobec metod wykorzystywanych w terapii Gestalt.

  3. Oczekiwanie szybkich rozwiązań: Osoby szukające szybkich rozwiązań swoich problemów mogą poczuć się rozczarowane, ponieważ terapia Gestalt skupia się na głębszej pracy nad sobą i może wymagać czasu na osiągnięcie znaczących zmian.

  4. Osoby w kryzysie: Chociaż terapia Gestalt może być pomocna w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi, osoby w ostrym kryzysie lub mające myśli samobójcze mogą potrzebować bardziej bezpośredniej interwencji kryzysowej lub wsparcia, które koncentruje się na stabilizacji ich sytuacji.

Top