ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Jak bezpiecznie zarządzać konfliktem w zespole

OPIS SZKOLENIA

Konflikty mogą się pojawiać między pojedynczymi osobami, ale też między całymi zespołami. Wiele trudności w pracy zespołowej bierze się z zaburzeń relacji między pracownikami. Sytuacje konfliktowe mogą bardzo obniżać efektywność zespołu.

Ważną umiejętnością jest sprawne i konstruktywne zarządzanie konfliktem oraz budowanie bezkonfliktowej komunikacji w zespole. Podstawowe trzy kroki w zarządzaniu konfliktem, to: właściwe zdefiniowanie konfliktu, zarządzanie nim i jego rozwiązanie.

Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznawać źródła konfliktu oraz jak zarządzać konfliktem, by wyciągnąć z niego pozytywy i rozwiązać go w sposób konstruktywny.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Zdobędą praktyczną wiedzę na temat sposobów rozwiązywania konfliktu
Dowiedzą się jakie są źródła i rodzaje konfliktu oraz jak efektywnie nim zarządzać
Zdobędą informacje jak rozmawiać z osobami o różnych stylach komunikacyjnych
Wypracują skuteczne strategie i metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Poznają sposobów efektywnej komunikacji interpersonalnej, która pomaga uniknąć konfliktu
Zwiększą kompetencje rozpoznawania postaw w sytuacjach konfliktowych

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Trudne sytuacje w zespole – przyczyny sytuacji trudnych i konfliktowych
 • Czym jest konflikt ?
 • Rodzaje konfliktów w organizacji – typologia Christophera Moora’a
 • Najczęstsze powody konfliktów
 • Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Konflikty, o których się nie rozmawia i urastają do dużych problemów-jak je wychwycić?
 • Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne efekty konfliktów?
 • Sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu (Dostosowanie, Unikanie, Kompromis, Dominacja, Współpraca)- test wg. T. Kilmanna na style reagowania w konflikcie
2.Pomiędzy logiką, emocjami – wyciszanie konfliktów
 • Sztuka opanowanie i samokontroli – jak nie rozmawiać pod wpływem emocji
 • Umiejętność zarządzania emocjami w sytuacjach konfliktowych- opanowanie złości, irytacji oraz stresu i niepewności
 • Wzmacnianie dystansu, odporności i kontroli emocjonalnej w trudnych sytuacjach
 • Asertywność w sytuacjach zawodowych: asertywne prawa własne i innych osób, asertywne radzenie sobie w sytuacjach niejasnych, asertywna obrona przed krytyką i atakiem
3. Indywidualny styl komunikacyjny- sposoby efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości
 • Autoanaliza: Jak mój styl komunikacji wpływa na zespół?
 • Z czym wiąże się dominacja typu osobowości oraz jaki wpływ ma na komunikację?
 • Sztuka słuchania i analizowania wypowiedzi.
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji – wybór skutecznej strategii wzmacniającej zespół
 • Określenie jak skutecznie współpracować z ludźmi reprezentującymi różne typy osobowości.
 • Jak komunikować się z różnymi typami ludzi?
4. Skuteczne metody na rozwiązywanie konfliktu
 • Konflikty pomiędzy pracownikami – kiedy interweniować? Kiedy wkroczyć w konflikt? Kiedy się zaangażować? A kiedy zostawić?
 • Rozpoznawanie konfliktu w jego wczesnej fazie- Jak wcześnie wychwycić nadchodzący konflikt?
 • Oddzielenie ludzi od problemów – koncentrowanie się na interesach, a nie na stanowiskach
 • Ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem
 • Minimalizowanie barier komunikacyjnych- precyzowanie oczekiwań i budowanie dla nich atmosfery zrozumienia
 • Konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni
5. Efektywne modele prowadzenia rozmowy z pracownikiem / współpracownikiem w konflikcie:
 • metody na rozwiązanie konfliktów- dostosowanie stylów do sytuacji:
 • obserwacja,
 • doradzanie stronom sporu
 • rola mediacji
 • negocjacji
 • facylitacji
 • arbitrażu
 • jak zachować bezstronność i odwoływać się do obiektywnych kryteriów, wartości i zasad w firmie
6. Zapobieganie konfliktom - rola efektywnej komunikacji w rozwiązywaniu konfliktów
 • Jak nie popełniać błędów komunikacyjnych- podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji – język faktów a język emocji
 • Minimalizowanie błędów komunikacyjnych- precyzowanie oczekiwań i budowanie dla nich atmosfery zrozumienia i nieoceniający styl komunikowania
 • Metody aktywnego, pogłębionego słuchania- czyli najpierw staram się zrozumieć Ciebie, a następnie wyrażam swoje zdanie.
 • Koncentracja na rozwiązywaniu problemów i sytuacji kryzysowych
 • Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji
 • Asertywna komunikacja w konflikcie – obrona swoich racji, poglądów, a wybór racji korzystniejszych z punktu widzenia zespołu lub organizacji
Szkolenie odporność psychiczna
Top