WYPALENIE ZAWODOWE

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

OPIS SZKOLENIA

Wypalenie zawodowe to „psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi” (Christina Maslach).

 

Przyczyną wypalenia zawodowego może długotrwały stres, ale też nieumiejętność regeneracji sił emocjonalnych, intelektualnych i fizycznych, które wyczerpują się podczas wykonywania trudnych zadań związanych z pracą zawodową.

 

Celem szkolenia jest pokazanie metod i technik jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu i jak mu zaradzić.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 

Nauczą się wykrywać syndromy wypalenia zawodowego u siebie i u swoich współpracowników
Dowiedzą się, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu
Poznają znaczenie zachowania harmonii pomiędzy poszczególnymi sferami życia
Poznają sposoby na zwiększenie satysfakcji ze swojego życia zawodowego
Zaplanują wdrożenie zmian

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wypalenie zawodowe – co to jest i jak rozpoznać sygnały?
 • Czym jest wypalenie – objawy i sygnały ostrzegawcze
 • Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu
 • Typy wypalenia zawodowego i ich główne objawy
 • Do czego prowadzi wypalenie? – skutki i konsekwencje
 • Kto jest podatny na wypalenie
 • Jak rozpoznać objawy u siebie (test autodiagnoza)
2. Lepiej zapobiegać zamiast leczyć – profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Już wypalenie czy jeszcze nadmierny stres? – jak rozpoznać kiedy robi niebezpiecznie
 • Zarządzanie stresem na co dzień
 • Jak budować odporność na stres?
 • Wpływ emocji na nasze funkcjonowanie
 • 4 strefy odczuwania w ciągu dnia: przetrwanie, wyniki, wypalenie, odnowa
 • Sposoby panowania nad emocjami
3.Równowaga w życiu- jakie ma znaczenie na naszą satysfakcję zawodową i prywatną
 • Koło życia – diagnoza aktualnej sytuacji życiowej
 • Objawy i konsekwencje zachwianej równowagi w życiu
4. Motywacja wewnętrzna i odbudowywanie poczucia sensu
 • Job crafting – źródła wewętrznej motywacji
 • Potrzeba samorealizacji – krótko o piramidzie potrzeb Maslowa
 • Moje wartości i moja tożsamość- co jest dla mnie ważne i jak realizować to w pracy
 • Autodiagnoza spójności dotychczasowego rytmu z wartościami i potrzebami.
5. Zarządzanie swoją energią - jak regenerować siły emocjonalne, intelektualne i fizyczne
 • Regenerowanie sił i odzyskiwanie energii -jakie mam źródła energii i jak je aktywować?
 • 4 ważne zasady budowania wysokiego poziomu energii wg Tony’ego Schwartza
 • Zarządzanie swoim ciałem – czy sen, ruch, odpowiednie jedzenie naprawdę są takie ważne?
 • Stworzenie indywidualnego planu Zarządzania Energią i Stylem Życia
Szkolenie odporność psychiczna
Top