INTELIGENCJA EMOCJONALNA

jak radzić sobie z emocjami i być zwinnym emocjonalnie

OPIS SZKOLENIA

Umiejętność świadomego zarządzania własnymi stanami emocjonalnymi i inteligentne obchodzenie się z nimi to klucz do sukcesu zawodowego i prywatnego. Fundamentem umiejętnego zarządzania sobą są wysoce rozwinięte kompetencje emocjonalne.

 

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych i uczuć innych osób, zdolności motywowania sie i kierowania emocjami, zarówno własnymi, jak i osób znaczących. Jest to zdolność do panowania nad emocjami i ich wykorzystywanie do osiągania celów.

 

Inteligencja emocjonalna jest umiejętnością, oznacza to, że możemy nad nią pracować i ją rozwijać. Rozwijana sprawia, że nie wpadamy w koleiny emocjonalne i lepiej radzimy sobie z emocjami, co przekłada się na skuteczne oddziaływanie na siebie oraz otoczenie.

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak dzięki metodzie elastyczności i regulacji emocjonalnej  radzić  sobie z emocjami w sytuacjach trudnych, kiedy emocje „biorą górę”, nie dać się wyprowadzić z równowagi w trudnych sytuacjach oraz czerpać ważne informacje płynące z emocji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uświadomią sobie oddziaływanie własnych emocji na emocje swoich pracowników, klientów, kontrahentów
Zdobędą wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej
Nabędą umiejętności rozróżniania i nazywania uczuć własnych i innych osób
Rozwiną zdolności rozumienia i przewidywania własnej reakcji w różnych sytuacjach
Przetrenują wykrywanie wzorców myślowych powodujących powstawanie negatywnych emocji
Przećwiczą korzystanie z empatii wobec innych osób
Zdobędą wiedzę jak zachować się w trakcie ulegania intensywnym emocjom, zwłaszcza negatywnym, by nie wpływały na pozostałe osoby

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej - jakie mamy emocje w biznesie i życiu zawodowym
 • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w biznesie
 • Czym są emocje i jakie mamy w życiu zawodowym
 • Kompetencje Inteligencji Emocjonalnej – typologie wg Golemana, Mayer’a, Salovey’a
 • Autodiagnoza – kwestionariusz badający poziom Inteligencji Emocjonalnej i wytypowanie obszarów do rozwoju
 • Podstawy treningu – analiza sposobów rozwijania Inteligencji Emocjonalnej
2. ABCD emocji - samoświadomość emocjonalna
 • Mechanizm i skutki powstawania emocji
 • Emocje i motywacja – koncepcje Gilberta i Yerkesa-Dodsona
 • Świadomość emocjonalna – trening umiejętności zauważania i nazywania emocji
 • Praktyczny wpływ emocji na porozumiewanie się między osobami
 • Bilans afektywny – sens i potrzeba zauważania emocji przyjemnych
3. Zarządzanie emocjami – rozwijanie samokontroli emocjonalnej
 • Strategie reakcji na emocje
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny – jeden mózg, dwa systemy
 • Model ABCD – zarządzanie emocjami przez pracę z myślami w oparciu o RTZ
 • Racjonalne i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości – jak błędy w myśleniu wpływają na emocje
 • Techniki szybkiej zmiany sposobu myślenia w trudnej sytuacji emocjonalnej
 • Nawyki emocjonalne i myślowe – rola nawyków w zarządzaniu emocjami
 • Baza sposobów wygaszania własnych emocji nieprzyjemnych oraz wzmacniania przyjemnych
4. Empatia – inteligencja emocjonalna w relacjach
 • Spojrzeć na sprawę z drugiej strony – ćwiczenie empatii, przyjmowania perspektywy i rozpoznawania potrzeb swoich i innych ludzi
 • Zrozumienie i ciekawość tego, co się dzieje z drugim człowiekiem, bez próby osądzania, diagnozowania czy krytykowania jego zachowań czy komunikatów
 • Umiejętności rozróżniania i nazywania emocji innych osób
 • Sztuka opanowania – jak nie rozmawiać pod wpływem emocji – umiejętność wzmacnianie dystansu i kontroli emocjonalnej w trudnych sytuacjach
 • Zarządzanie złością, irytacją, zniecierpliwieniem, niepewnością
 • Trening myślenia i postępowania w sposób redukujący ryzyko wchodzenia w konflikty i eskalacji emocji
 • Strategie wyzwalania emocji, które budują współpracę, cierpliwość i zaufanie
5. Dobra komunikacja w zespole – narzędzia i strategie skutecznej komunikacji w zróżnicowanym zespole
 • Styl komunikacji, który blokuje współpracę versus styl, który ją buduje („ język szakala” i” język żyrafy” wg Marshala Rosenberga)
 • Zauważone potrzeby i uczucia innych – jak je rozpoznać, usłyszeć i uszanować, by prowadzić do skutecznej współpracy i komunikacji
 • Wyrażanie uczuć i emocji poprzez branie za nie odpowiedzialności
 • Znaczenie udzielania informacji zwrotnej w komunikacji
 • 4 płaszczyzny słuchania – jak słuchać, żeby usłyszeć? Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji
 • Wpływ indywidualnej postawy, przekonań, uprzedzeń i stereotypów na komunikacji
Szkolenie odporność psychiczna
Top