TRENING KONTROLI EMOCJONALNEJ

jak skutecznie zarządzać emocjami własnymi i innych osób w sytuacjach zawodowych

CEL SZKOLENIA:

Zarządzanie emocjami w biznesie stają się dziś wymogiem i kluczową kompetencją XXI wieku. Umiejętność świadomego zarządzania własnymi stanami emocjonalnymi, przekłada się na oddziaływanie na swoich kolegów oraz pracowników. Fundamentem umiejętnego zarządzania sobą i innymi są wysoce rozwinięte kompetencje emocjonalne. Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych i uczuć innych osób, zdolności motywowania sie i kierowania emocjami, zarówno własnymi, jak i osób znaczących. Jest to zdolność do panowania nad emocjami i ich wykorzystywanie do osiągania celów. Szkolenie koncentruje się na racjonalnych metodach zarządzania emocjami własnymi i innych osób w sytuacjach zawodowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uświadomią sobie oddziaływanie własnych emocji na emocje swoich pracowników, klientów, kontrahentów
Zdobędą wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej
Nabędą umiejętności rozróżniania i nazywania uczuć własnych i innych osób
Rozwiną zdolności rozumienia i przewidywania własnej reakcji w różnych sytuacjach
Przetrenują wykrywanie wzorców myślowych powodujących powstawanie negatywnych emocji
Przećwiczą korzystanie z empatii wobec innych osób
Zdobędą wiedzę jak zachować się w trakcie ulegania intensywnym emocjom, zwłaszcza negatywnym, by nie wpływały na pozostałe osoby

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej
 • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w biznesie
 • Kompetencje Inteligencji Emocjonalnej – typologie wg Golemana, Mayer’a, Salovey’a
 • Autodiagnoza – kwestionariusz badający poziom Inteligencji Emocjonalnej i wytypowanie obszarów do rozwoju
 • Podstawy treningu – analiza sposobów rozwijania Inteligencji Emocjonalnej
2. ABCD emocji - samoświadomość emocjonalna
 • Świat emocji – bogactwo, z którego mało korzystamy
 • Czym są i jak powstają emocje?
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny – jeden mózg, dwa systemy
 • Emocje i motywacja – koncepcje Gilberta i Yerkesa-Dodsona
 • Strategie wyzwalania emocji, które budują współpracę i zaufanie
 • Elementy treningu uważności
3. Zarządzanie emocjami – rozwijanie samokontroli
 • Strategie reakcji na emocje
 • Model ABCD – zarządzanie emocjami przez pracę z myślami
 • Racjonalne i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości w oparciu o techniki RTZ
 • Techniki szybkiej zmiany sposobu myślenia w trudnej sytuacji emocjonalnej
 • Nawyki emocjonalne i myślowe – rola nawyków w zarządzaniu emocjami
4. Empatia – inteligencja emocjonalna w relacjach
 • Nie rób byle czego, już lepiej stój i patrz – czym jest i czym nie jest empatia
 • Spojrzeć na sprawę z drugiej strony – ćwiczenie empatii, przyjmowania perspektywy i rozpoznawania potrzeb swoich i innych ludzi
 • Trening empatycznego słuchania
 • Zasady otwartej komunikacji – co blokuje komunikację, stopery komunikacyjne
 • Ćwiczenie spostrzegania bez ocen – oddzielanie faktów od wyobrażeń
5. Dobra komunikacja w zespole – narzędzia i strategie skutecznej komunikacji w zróżnicowanym zespole
 • Insight Discovery – jak zrozumieć siebie oraz dogadać się z tymi, których nie możesz zrozumieć
 • Wpływ typu osobowości na sposób podejmowania decyzji, styl komunikacji i działanie w obliczu stresu
 • Słowa mają moc – jak mówić, żeby zostać zrozumianym
 • 4 płaszczyzny słuchania – jak słuchać, żeby usłyszeć? Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji
 • Wpływ indywidualnej postawy, przekonań, uprzedzeń i stereotypów na komunikację
 • Bank dobrych praktyk w komunikacji zespołowej
6. Zarządzanie konfliktem – jak zapobiegać i kierować konfliktem w relacjach
 • Źródła powstawania konfliktów w organizacjach
 • Rodzaje konfliktów i ich dynamika – typologia Tomasza Moora
 • W środku konfliktu – gra szkoleniowa – obserwacja źródeł i etapów rozwoju konfliktu
 • Rola konfliktów – negatywne i pozytywne rezultaty konfliktu w organizacji
 • Prawa asertywności – jak wyznaczać i dbać o swoje granice w relacji z innymi

METODY SZKOLENIOWE:

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów i mind-mapping
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Narzędzia coachingowe
 • Mini projekty
 • Gra szkoleniowa
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

CO OTRZYMASZ:

 • materiały do pracy
 • podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami
 • szkolenie poprowadzone przez eksperta i doświadczonego trenera
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • follow-up – 30 dni mentoringu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Termin: do uzgodnienia

Zapewniamy kompetentną obsługę. Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie.

Zorganizuj to szkolenie dla Twojego zespołu

Top