ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

Jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami, stresem i presją w sferze zawodowej

Odporność psychiczna to kluczowy czynnik naszej efektywności. Opublikowane badania wskazują, że odporność psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy ludźmi. Ludzie posiadający cechy odporności psychicznej świetnie radzą sobie w sferze zawodowej i prywatnej, bowiem wykazują się większym zaangażowaniem, bardziej pozytywnym nastawieniem, lepszym zarządzaniem stresem, większą asertywnością oraz większą ambicją i gotowością do podjęcia wyzwań.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności redukowania stresu oraz zdobycie umiejętności skutecznego zarządzania emocjami i własnymi zasobami w obliczu wyzwań zawodowych.

Jak zwiększyć własną efektywność i lepiej zarządzać sobą w sytuacjach presji, zmian i ciągłych wyzwań?

Siłę i odporność psychiczną możemy trenować. Są to umiejętności, które możemy rozwijać, przez co stajemy się bardziej odporni na stres, nieustanne zmiany, niepowodzenia, a dzięki wytrwałości, odwadze i konsekwentnemu działaniu znacząco podwyższamy naszą osobistą efektywność i zwiększamy poziom satysfakcji.

Elementem szkolenia jest MTQ48. Badanie MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire) – to innowacyjne, naukowo opracowane narzędzie do mierzenia Siły i Odporności, którego celem jest wsparcie pracowników i menedżerów w zwiększaniu efektywności pracy. Jest to istotne zwłaszcza w środowiskach stawiających duże wyzwania oraz narażonych na stres i presję.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Zdobędą praktyczną wiedzę z odporności psychicznej, dowiedzą się jak wpływać na nastawienie i własne reakcje, by działać skuteczniej
Rozwiną umiejętność radzenia sobie z emocjami w warunkach presji, poznają techniki redukujące stres i napięcie nie tylko w aspekcie doraźnym, ale i w długotrwałej pracy nad sobą
Zwiększą wydajność poprzez świadome i efektywniejsze radzenie sobie z negatywnymi skutkami stresu, czynnikami presji oraz nieustannymi zmianami
Opanują umiejętność identyfikacji oraz zmiany negatywnych myśli automatycznych
i przekonań, które blokują potencjał i możliwości
Rozpoznają i nabędą umiejętności wzmacniania i mobilizowania swoich zasobów.
Zmierzą swoją odporność psychiczną za pomocą kwestionariusza online MTQ48, pierwszego uznanego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności
Dostaną obszerny raport rozwojowy opisujący otrzymane rezultaty i wskazujący na możliwe sposoby wzmacniania siły i odporności w poszczególnych obszarach
Uczestnicy w oparciu o model odporności psychicznej wypracują własne strategie na wprowadzenie nowych, efektywnych  zachowań

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Odporność na stres i presję – wielka zdolność do radzenia sobie z trudnościami zawodowymi
 • Jaki jest związek odporności ze skutecznością w działaniu? Wyniki najnowszych badań na temat odporności psychicznej.
 • Źródła wyzwań i presji – otoczenie społeczne, środowisko, styl życia, nastawienie
  i sposób myślenia.
 • Jak być odpornym w obliczu stresu, presji i łatwiej sobie radzić z nieustannymi wyzwaniami w pracy
 • Po czym poznajemy osoby odporne psychicznie? – naukowy model „4C” i jego znaczenie we wzmacnianiu odporności psychicznej – omówienie komponentów odporności psychicznej: zdolność kontrolowania swoich emocji, wzbudzenia w sobie zaangażowania, pewności siebie, asertywności, wytrwałości
2. Indywidualny pomiar odporności psychicznej
 • Omówienie wyników pomiaru odporności psychicznej na podstawie wypełnionego kwestionariusza MTQ48 – uznanego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności, wykorzystywanego w biznesie.
 • Poznanie swoich zasobów: silnych i słabych stron oraz metod pracy z nimi – jak obrócić swoje “słabe” strony na swoją korzyść?
3. Jak wzmacniać i rozwijać odporność w pracy?
 • Siła i odporność psychiczna jako umiejętność zarządzania sobą – jak ją doskonalić i rozwijać?
 • Obniżenie wpływu stresu na życie zawodowe i prywatne
 • Jak reagować na wyzwania, zmiany, stres, presję i trudności?
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?
 • Jak zbudować nawyki behawioralne, emocjonalne i myślowe ukierunkowane na wzmacnianie własnej odporności?
 • Jak wzmacniać słabsze obszary mojej odporności?
 • Jak mieć większą pewność siebie w kontaktach zawodowych?
 • Osiąganie celów z większą determinacją przy pojawiających się trudnościach
4. Trening Świadomości Emocjonalnej - jak wykorzystać samokontrolę w zarządzaniu emocjami
 • Metody na skuteczne kontrolowanie swoich emocji- wpływ Inteligencji Emocjonalnej na życie zawodowe
 • Psychofizjologia emocji i mechanizmy ich powstawania
 • Emocje to informacje – trening wzmacniania samoświadomości emocjonalnej
  i rozpoznawania znaczenia emocji
 • Metody wzmacniania samokontroli emocjonalnej za pomocą technik Racjonalnej Terapii Zachowania – model behawioralno-poznawczy- ABCD- sytuacja, myśl, emocje, fizjologia, zachowanie
 • Wpływ emocji na motywację i autodeterminację- jak lepiej zrozumieć swoją motywację
5. Techniki redukcji poziomy stresu, presji i napięć
 • Siła i odporność psychiczna jako umiejętność zarządzania sobą – jak ją doskonalić i rozwijać?
 • Model behawioralno-poznawczy- ABCD- sytuacja, myśl, emocje, fizjologia, zachowanie.
 • Jak reagować na wyzwania, zmiany, stres, presję i trudności?
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny
6.Praca na zasobach- jak wykorzystywać własne zasoby i predyspozycje do radzenia sobie z trudnościami
 • Wsparcie społeczne w obszarze zawodowym- jak je tworzyć
 • Sposoby dbania o własne zasoby- VIA 24 – model naukowy do pracy z własnymi zasobami i predyspozycjami
 • Pozytywne interwencje psychologiczne: jak świadomie wpływać na swoją pewność siebie i wzmacniać swoją asertywność
 • Techniki behawioralne: zarządzanie priorytetami, jak być bardziej skoncentrowanym na celach i ulegać mniej rozproszeniu
 • Jak konfrontować się z niepowodzeniem? Jak skutecznie reagować na zmiany?
 • Wzmacnianie autodeterminacji do przezwyciężania przeszkód
 • Optymizm dyspozycyjny w praktyce-styl radzenia sobie z trudnościami
7.Strategia na zbudowanie własnej odporności
 • Jak zbudować nawyki ukierunkowane na wzmacnianie własnej odporności?
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić?  Jaki będzie pierwszy krok?
 • Plan treningowy dla zmiany nawyków z uwzględnieniem strategii wzmacniania konsekwencji i wytrwałości

METODY SZKOLENIOWE:

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów i mind-mapping
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Narzędzia coachingowe
 • Mini projekty
 • Gra szkoleniowa
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

CO OTRZYMASZ:

 • dostęp online do kwestionariusza MTQ48, aby zbadać poziom swojej siły i odporności psychicznej
 • obszerny raport rozwojowy opisujący otrzymane rezultaty i wskazujący na możliwe sposoby wzmacniania siły i odporności w poszczególnych obszarach
 • szkolenie poprowadzone przez eksperta, licencjonowanego konsultanta Mental Toughness (Siły i Odporności Psychicznej)
 • materiały do pracy
 • podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • follow-up – 30 dni mentoringu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Termin: do uzgodnienia

Zapewniamy kompetentną obsługę. Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie.

Zorganizuj to szkolenie dla Twojego zespołu

Top