ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

Jak być odpornym na stres i radzić sobie z wyzwaniami i presją w sferze zawodowej

Odporność psychiczna to kluczowy czynnik naszej efektywności. Opublikowane badania wskazują, że odporność psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy ludźmi. Ludzie posiadający cechy odporności psychicznej świetnie radzą sobie w sferze zawodowej i prywatnej, bowiem wykazują się większym zaangażowaniem, bardziej pozytywnym nastawieniem, lepszym zarządzaniem stresem, większą asertywnością oraz większą ambicją i gotowością do podjęcia wyzwań.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest poznanie metod wzmacniania swojej odporności psychicznej, która jest cechą elastyczną i można ją rozwijać.

Podczas szkolenia pokażemy jak wpływać na nastawienie i własne reakcje, by lepiej radzić sobie z wyzwaniami.

Uczestnicy nauczą się jak lepiej zarządzania emocjami i własnymi zasobami w obliczu wyzwań i stresu.

Elementem szkolenia badanie MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire) – to innowacyjne, naukowo opracowane narzędzie do mierzenia Siły i Odporności, którego celem jest wsparcie pracowników i menedżerów w zwiększaniu efektywności pracy. Jest to istotne zwłaszcza w środowiskach stawiających duże wyzwania oraz narażonych na stres i presję.

Dzięki rozwojowi odporności psychicznej pracownicy i całe zespoły mogą w znaczący sposób podnieść własną zdolność radzenie sobie z trudnościami, zachować równowagę emocjonalną, lepiej się adaptować do sytuacji, unikać negatywnych efektów nadmiernego stresu, a przed to lepiej poradzić sobie z sytuacją, nawet tą bardzo trudną.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Zmierzą swoją odporność psychiczną za pomocą kwestionariusza online MTQ48, pierwszego uznanego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności
Dostaną obszerny raport rozwojowy opisujący otrzymane rezultaty i wskazujący na możliwe sposoby wzmacniania siły i odporności w poszczególnych obszarach
Uczestnicy w oparciu o model odporności psychicznej wypracują własne strategie na wprowadzenie nowych, efektywnych  zachowań
Poznają mechanizmy wzmacniania swojej odporności psychicznej
Dowiedzą się jak poradzić sobie ze stresem – zachować spokój i równowagę emocjonalną w obliczu zmian i trudności
Zdobędą wiedzę jak wpływać na nastawienie i własne reakcje, by lepiej radzić sobie ze zmianami i stresem
Zwiększą wydajność poprzez świadome i efektywniejsze radzenie sobie z negatywnymi skutkami stresu, czynnikami presji oraz nieustannymi zmianami
Rozpoznają i nabędą umiejętności wzmacniania i mobilizowania swoich zasobów

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Odporność psychiczna – wielka zdolność do radzenia sobie ze współczesnymi trudnościami i wyzwaniami zawodowymi
 • Współczesne wyzwania – jak sobie z nimi radzić?
 • Czym jest odporność psychiczna i jakie mamy z niej korzyści – wyniki najnowszych badań na temat odporności psychicznej
 • Czym się charakteryzują osoby odporne i silne psychicznie i czego możemy się od nich nauczyć?
 • Omówienie komponentów odporności psychicznej – naukowy model”4C” – jak możemy wzmocnić słabsze obszary naszej odporności poprzez pracę nad tymi komponentami
2. Indywidualny pomiar odporności psychicznej
 • Poznanie diagnozy swoich zasobów: silnych i słabych stron oraz metod pracy z nimi – jak obrócić swoje “słabsze” strony na swoją korzyść?
 • Omówienie wyników pomiaru odporności psychicznej na podstawie wypełnionego kwestionariusza MTQ48 – uznanego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności, wykorzystywanego w biznesie.
3. Jak wzmacniać odporność poprzez zarządzanie emocjami i stresem
 • Siła i odporność psychiczna jako umiejętność zarządzania sobą – jak ją doskonalić i rozwijać?
 • Jak być odpornym na stres i skutecznie nim zarządzać?
 • Jak panować nad emocjami – metody wzmacniania samokontroli emocjonalnej – model ABCD i technika SBNRR
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?
 • Jak wzmacniać słabsze obszary mojej odporności?
 • Techniki błyskawicznej redukcji poziomu stresu i napięcia
4. Zmiany, wyzwania i trudności – jak lepiej stawiać czoła przeciwnościom?
 • Typowe reakcje na zmiany
 • Zarządzanie sobą w zmianie – jak radzić sobie dobrze ze zmianą?
 • Umiejętność stawiania czoła wyzwaniom – jak ją wykształcić?
 • Koncentrowanie się na aspektach, które można kontrolować, zamiast na tych, którymi sterować się nie da
 • Jak się adaptować szybciej do sytuacji i „szybko stanąć na nogi”?
5.Praca na zasobach- jak wykorzystywać własne zasoby i predyspozycje do radzenia sobie z trudnościami
 • Jak wykorzystywać własne zasoby i doświadczenia do radzenia sobie z trudnościami
 • Wiara we własne umiejętności – jak wzmocnić poczucie skuteczności, by rzeczywistość nas „nie przerosła”
 • Pozytywne interwencje psychologiczne: jak świadomie wpływać na swoją pewność siebie i wzmacniać swoją asertywność
 • Sposoby dbania o własne zasoby- VIA 24 – model naukowy do pracy z własnymi zasobami i predyspozycjami
 • Optymizm dyspozycyjny w praktyce-styl radzenia sobie z trudnościami
 • Wsparcie społeczne w obszarze zawodowym- jak je tworzyć
6.Strategia na zbudowanie własnej odporności
 • Jak zbudować nawyki behawioralne, emocjonalne i myślowe ukierunkowane na wzmacnianie własnej odporności?
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić?  Jaki będzie pierwszy krok?
 • Plan treningowy dla zmiany nawyków z uwzględnieniem strategii wzmacniania konsekwencji i wytrwałości

METODY SZKOLENIOWE:

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów i mind-mapping
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Narzędzia coachingowe
 • Mini projekty
 • Gra szkoleniowa
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

CO OTRZYMASZ:

 

dostęp online do kwestionariusza MTQ48, aby zbadać poziom swojej siły i odporności psychicznej

obszerny raport rozwojowy opisujący otrzymane rezultaty i wskazujący na możliwe sposoby wzmacniania siły i odporności w poszczególnych obszarach

szkolenie poprowadzone przez eksperta, licencjonowanego konsultanta Mental Toughness (Siły i Odporności Psychicznej)

podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami

certyfikat ukończenia szkolenia

follow-up – 30 dni mentoringu

Zorganizuj to szkolenie dla Twojego zespołu

Top