ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

Jak być odpornym na stres, radzić sobie z wyzwaniami i presją

OPIS SZKOLENIA

Większość cech odpowiedzialnych za odporność psychiczną można kształtować. Są to umiejętności, które możemy rozwijać, przez co stajemy się bardziej odporni na stres, nagłe zmiany i trudności. Dzięki odporności psychicznej lepiej radzimy sobie z trudnościami, mamy większą otwartość na zmiany, szybciej adaptujemy sie do nowych sytuacji, unikamy negatywnych efektów nadmiernego stresu.

 

Szkolenie jest praktycznym treningiem skoncentrowanym na doskonaleniu i rozwoju kompetencji świadomego zarządzania reakcjami stresowymi i emocjami w sytuacjach trudnych, budzących napięcie, lęk, frustrację. Warsztat wyposaży uczestników w użyteczne narzędzia pozwalające na lepsze radzenie sobie ze stresem oraz wzmacnianie swojej odporności na  presję i lnieustanne wyzwania. Uczestnicy poznają aktualną, nowoczesną wiedzę na temat odporności psychicznej.

 

Dzięki rozwojowi odporności psychicznej pracownicy i całe zespoły mogą w znaczący sposób podnieść zaangażowanie, efektywność, ale też dobrostan.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Zmierzą swoją odporność psychiczną za pomocą kwestionariusza online MTQ48 lub MTQ PLUS, pierwszego uznanego na świecie narzędzia do mierzenia odporności psychicznej
Dostaną obszerny raport rozwojowy opisujący otrzymane rezultaty i wskazujący na możliwe sposoby wzmacniania odporności psychicznej w poszczególnych obszarach
Uczestnicy w oparciu o model odporności psychicznej wypracują własne strategie na wprowadzenie nowych, efektywnych  zachowań
Poznają mechanizmy wzmacniania swojej odporności psychicznej
Dowiedzą się jak poradzić sobie ze stresem – zachować spokój i równowagę emocjonalną w obliczu zmian i trudności
Zdobędą wiedzę jak wpływać na nastawienie i własne reakcje, by lepiej radzić sobie ze zmianami i stresem
Zwiększą wydajność poprzez świadome i efektywniejsze radzenie sobie z negatywnymi skutkami stresu, czynnikami presji oraz nieustannymi zmianami
Rozpoznają i nabędą umiejętności wzmacniania i mobilizowania swoich zasobów

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Odporność psychiczna – wielka zdolność do radzenia sobie ze współczesnymi trudnościami i wyzwaniami
 • Współczesne wyzwania – jak sobie z nimi radzić?
 • Czym jest odporność psychiczna i jakie mamy z niej korzyści – wyniki najnowszych badań na temat odporności psychicznej
 • Czym się charakteryzują osoby odporne i silne psychicznie i czego możemy się od nich nauczyć?
 • Omówienie komponentów odporności psychicznej – naukowy model”4C” – jak możemy wzmocnić słabsze obszary naszej odporności poprzez pracę nad tymi komponentami
2. Indywidualny pomiar odporności psychicznej
 • Poznanie diagnozy swoich zasobów: silnych i słabych stron oraz metod pracy z nimi – jak obrócić swoje „słabsze” strony na swoją korzyść?
 • Omówienie wyników pomiaru odporności psychicznej na podstawie wypełnionego kwestionariusza MTQ48 – uznanego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności, wykorzystywanego w biznesie.
3. Jak wzmacniać i rozwiajć odporność psychiczną
 • Siła i odporność psychiczna jako umiejętność zarządzania sobą – jak ją doskonalić i rozwijać?
 • Jak być odpornym na stres i skutecznie nim zarządzać?
 • Jak panować nad emocjami – metody wzmacniania samokontroli emocjonalnej – model ABCD i technika SBNRR
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?
 • Jak wzmacniać słabsze obszary mojej odporności?
 • Techniki błyskawicznej redukcji poziomu stresu i napięcia
4. Zmiany, wyzwania i trudności – jak lepiej stawiać czoła przeciwnościom
 • Typowe reakcje na zmiany
 • Zarządzanie sobą w zmianie – jak radzić sobie dobrze ze zmianą?
 • Umiejętność stawiania czoła wyzwaniom – jak ją wykształcić?
 • Koncentrowanie się na aspektach, które można kontrolować, zamiast na tych, którymi sterować się nie da
 • Jak się adaptować szybciej do sytuacji i „szybko stanąć na nogi”?
5.Praca na zasobach- jak wykorzystywać własne zasoby i predyspozycje do radzenia sobie z trudnościami
 • Jak wykorzystywać własne zasoby i doświadczenia do radzenia sobie z trudnościami
 • Wiara we własne umiejętności – jak wzmocnić poczucie skuteczności, by rzeczywistość nas „nie przerosła”
 • Pozytywne interwencje psychologiczne: jak świadomie wpływać na swoją pewność siebie i wzmacniać swoją asertywność
 • Sposoby dbania o własne zasoby- VIA 24 – model naukowy do pracy z własnymi zasobami i predyspozycjami
 • Optymizm dyspozycyjny w praktyce-styl radzenia sobie z trudnościami
 • Wsparcie społeczne w obszarze zawodowym- jak je tworzyć
6.Strategia na zbudowanie własnej odporności
 • Jak zbudować nawyki behawioralne, emocjonalne i myślowe ukierunkowane na wzmacnianie własnej odporności?
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić?  Jaki będzie pierwszy krok?
 • Plan treningowy dla zmiany nawyków z uwzględnieniem strategii wzmacniania konsekwencji i wytrwałości
Szkolenie odporność psychiczna
Top