KOMUNIKCJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Jak tworzyć klimat współpracy i współdziałania

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia będzie wykształcenie proaktywnych postaw, nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem zespołu oraz przećwiczenie kluczowych elementów komunikacji interpersonalnej wpływających na efekty i jakość codziennej pracy. Uczestnicy otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne budowanie zespołu, integrację ludzi, którzy go tworzą, a także wzajemną współpracę pomiędzy nimi. Uczestnicy na szkoleniu poznają metody pracy zespołowej i korzyści z niej wynikające. Nauczą się jasnego konstruowania wartości zespołu oraz stosowania odpowiedniej komunikacji w zespole.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Zintegrują się i zbudują ducha zespołowości

Udoskonalą umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną w relacjach zawodowych.

Rozwiną poczucie odpowiedzialności za realizację wspólnego celu.

Zwiększą uczucie solidarności i uświadomienie własnego wkładu w rozwój i funkcjonowanie zespołu.

Będą świadomi pozytywów pracy zespołowej.

Zintegrują wartości zespołowe oraz zwiększą akceptację i zrozumienie różnorodności zespołu

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zespół a jednostka
 • Jak tworzyć zgrany i efektywny zespół-rola i znaczenie współpracy w zespole.
 • Na czym polega współpraca?
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i budowanie poczucia pracy na wspólny cel.
 • Analiza problemów pojawiających się podczas pracy zespołowej

 

Moduł budujący świadomość ważności współpracy między ludźmi w organizacji.

2. Właściwa komunikacja wspierająca współpracę
 • Style zachowań-świadomość własnego stylu komunikacji z pozostałymi członkami zespołu
 • Różnice w pracy zespołowej w zależności od preferowanego stylu zachowań – mechanizm poprawnej komunikacji wynikający z umiejętnego stosowania narzędzi
 • Jak efektywnie komunikować?
 • Znaczenie udzielania informacji zwrotnej w komunikacji
 •  Znaczenie wzajemnego wsparcia i korzystania z własnych doświadczeń związanych z różnorodnością pracy i celami zawodowymi

 

Moduł pozwalający się zrozumieć i zaakceptować. Jednocześnie pokazujemy uczestnikom co należy zrobić, by efektywnie się ze sobą komunikować, mimo różnic lub właśnie dzięki nim.

3. Reguły efektywnie i silnie działającego zespołu
 • Cechy efektywnych i silnych zespołów
 • Co utrudnia i wspiera efektywność naszego zespołu?
 • Otwarcie się na cele i potrzeby innych
 • Efektywny lider- co robi idealny lider?

 

Moduł podczas, którego ustalimy cechy silnego zespołu i cechy efektywnego lidera.

4. Konstruowanie wartości zespołu
 • Budowanie poczucia wspólnoty grupowej.
 • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych.
 • Konstruowanie wspólnych wartości zespołowych

 

Moduł pozwoli zintegrować wspólnie wartości, którymi kieruje się zespół.

METODY SZKOLENIOWE:

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów i mind-mapping
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Narzędzia coachingowe
 • Mini projekty
 • Gra szkoleniowa
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

CO OTRZYMASZ:

 • materiały do pracy
 • podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami
 • szkolenie poprowadzone przez eksperta i doświadczonego trenera
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • follow-up – 30 dni mentoringu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Termin: do uzgodnienia

Zapewniamy kompetentną obsługę. Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie.

Zorganizuj to szkolenie dla Twojego zespołu

Top