DOJRZAŁA KOMUNIKACJA

Jak dojrzale się ze sobą komunikować

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia będzie wykształcenie proaktywnych postaw, nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem zespołu oraz przećwiczenie kluczowych elementów komunikacji interpersonalnej wpływających na efekty i jakość codziennej pracy.

Uczestnicy otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne budowanie zespołu, integrację ludzi, którzy go tworzą, a także wzajemną współpracę pomiędzy nimi.

Uczestnicy na szkoleniu poznają metody pracy zespołowej i korzyści z niej wynikające. Nauczą się jasnego konstruowania wartości zespołu oraz stosowania odpowiedniej komunikacji w zespole.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Zintegrują się i zbudują ducha zespołowości

Udoskonalą umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną w relacjach zawodowych.

Rozwiną poczucie odpowiedzialności za realizację wspólnego celu.

Zwiększą uczucie solidarności i uświadomienie własnego wkładu w rozwój i funkcjonowanie zespołu.

Będą świadomi pozytywów pracy zespołowej.

Zintegrują wartości zespołowe oraz zwiększą akceptację i zrozumienie różnorodności zespołu

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Jak zbudować zgrany i efektywny zespół?
 • Jak tworzyć zgrany i efektywny zespół – rola i znaczenie współpracy w zespole
 • Jak zbudować świadomość ważności współpracy między ludźmi w organizacji
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i budowanie poczucia pracy na wspólny cel
 • Analiza problemów pojawiających się podczas pracy zespołowej – co utrudnia współpracę w zespole – 5 dysfunkcji w zespole Patricka Lencioniego
 • Co buduje współpracę w zespole? Jak tworzyć silny i zgrany zespół?

 

2. Empatia w relacjach, w praktyce
 • Spojrzeć na sprawę z drugiej strony – ćwiczenie empatii, przyjmowania perspektywy i rozpoznawania potrzeb swoich i innych ludzi
 • Rodzaje typów osobowości i stylów działania – jak zrozumieć siebie oraz porozumieć się z tymi, których nie możesz zrozumieć – świadomość własnego stylu zachowania
 • Akceptacja różnorodności –wzajemny szacunek, akceptacja, zrozumienie
 • Jak słuchać innych i jak odpowiadać – empatyczny odbiór i nadanie komunikatu
 • Zrozumienie i ciekawość tego, co się dzieje z drugim człowiekiem, bez próby osądzania, diagnozowania czy krytykowania jego zachowań czy komunikatów
3. Właściwa komunikacja wspierająca współpracę
 • Style zachowań-świadomość własnego stylu komunikacji z pozostałymi członkami zespołu
 • Różnice w pracy zespołowej -znaczenie wzajemnego wsparcia i korzystania z własnych doświadczeń związanych z różnorodnością pracy i celami zawodowymi
 • Styl komunikacji, który blokuje współpracę versus styl, który ją buduje („ język szakala” i” język żyrafy” wg Marshala Rosenberga
 • Zauważone potrzeby i uczucia innych – jak je rozpoznać, usłyszeć i uszanować, by prowadzić do skutecznej współpracy i komunikacji
 • Wyrażanie uczuć i emocji poprzez branie za nie odpowiedzialności
 • Znaczenie udzielania informacji zwrotnej w komunikacji
 • Wyrażanie próśb o konkretne działanie w sposób odpowiedzialny i skuteczny
4. Konstruowanie wartości zespołu
 • Budowanie poczucia wspólnoty grupowej
 • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych.
 • Konstruowanie wspólnych wartości zespołowych i ich integracja z poszczególnymi członkami zespołu
 • Otwarcie się na cele i potrzeby innych – budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa
 • Zwiększanie uczucia solidarności, uświadomienie własnego wkładu w rozwój i funkcjonowanie zespołów
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i budowanie poczucia pracy na wspólny cel
5. Reguły wspierającego się i silnie działającego zespołu
 • Cechy efektywnych i silnych zespołów – na podstawie badań
 • Budowanie pozytywnych emocji poprzez docenianie siebie i innych
 • Tworzenie kultury wzajemnej pomocy i wsparcia
 • Job crafting – oddolne wprowadzanie zmian w swojej pracy, przy wykorzystaniu zasobów takich jak mocne strony, wartości oraz relacje
 • Wzmacnianie odporności i siły zespołu ( w oparciu o model MTQ48)  – typowe działania i zasady wzmacniające odporność psychiczną grupy i pracę zespołu
Szkolenie odporność psychiczna
Top