ASERTYWNOŚĆ W RELACJACH

Jak budować postawę asertywną i komunikować się asertywnie

OPIS SZKOLENIA

Trening przeznaczony jest dla osób, które chcą zwiększyć swoją pewność siebie i asertywność w kontaktach z klientami, kontrahentami, współpracownikami oraz skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach biznesowych. Pierwsza część to budowanie wewnętrznej asertywności w oparciu o mocne strony, wzmacnianie umiejętności działania pomimo trudności oraz radzenie sobie z przeszkadzającymi emocjami. W drugiej kładziemy nacisk na umiejętność budowania relacji z klientami oraz asertywnego wyrażania się w sytuacjach nacisku i stresu w sytuacjach zawodowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 

Zdobędą kompetencję radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi

Zapoznają się z konkretnymi technikami radzenia sobie z trudnymi rozmówcami

Rozwiną zachowania asertywne i wzmocnią postawę asertywną

Zdobędą poczucie kontroli oraz działanie z większą pewnością siebie

Wzmocnią umiejętność samokontroli i radzenia sobie z emocjami w warunkach trudności i presji

Zapoznają się z metodami jak asertywnie się komunikować

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Postawa asertywna.
 • Czym jest asertywność i dlaczego ma tak duże znaczenie w warunkach zawodowych?
 • Jak można budować postawę asertywną w trudnych sytuacjach z wymagającymi rozmówcami?
 • Równy z równym – jak zwiększyć pewność siebie w kontaktach z innymi poprzez znajomość praw asertywnych?
 • Jak stawiać granice, zachowując szacunek w kontakcie z rozmówcą
 • Rozwijanie umiejętności asertywnego odmawiania, reagowania na krytykę i atak.
2. Różnorodność zachowań w życiu zawodowym-analiza typów zachowań ludzkich
 • Identyfikacja różnych typów zachowań – dlaczego klienci, rozmówcy bywają „trudni”?
 • Poznanie typów zachowań – zachowanie uległe, agresywne, asertywne
3. Odporność i dystans emocjonalny w trudnych sytuacjach zawodowych
 • Dystans i samoobrona emocjonalna
 • Jak poradzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • Jak traktować krytykę/ atak ze strony rozmówcy, by nie oddziaływała na naszą osobistą skuteczność?
 • Hamowanie emocji negatywnych – techniki stosowane w praktyce.
 • Profesjonalne zarządzanie swoimi stanami emocjonalnymi oraz swoich rozmówców.
4. Komunikacja asertywna
 • Asertywne komunikaty- narzędzia kontroli rozmowy z trudnym rozmówcą.
 • Bariery i błędy w komunikowaniu się- metody łagodzenia konfliktów
 • Efektywne techniki asertywnego wyrażania w praktyce
5. Strategia na zbudowanie asertywności - praktyczny trening umiejętności
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić? Jaki będzie pierwszy krok?
 • Wdrożenie asertywnego planu działania w codzienność
Szkolenie odporność psychiczna
Top