WSPIERAMY FIRMY, ZESPOŁY I PRACOWNIKÓW
W ZWIĘKSZANIU ODPORNOŚCI NA STRES I PRESJĘ

WSPIERAMY FIRMY, ZESPOŁY I PRACOWNIKÓW W ZWIĘKSZANIU ODPORNOŚCI NA STRES I PRESJĘ

NASZE METODY PRACY:

Doradztwo dla organizacji jest rozwiązaniem, które pozwala
zewnętrznemu konsultantowi spojrzeć obiektywnie na sytuację w organizacji.
Na początek wykonujemy audyt, aby przyjrzeć się pracy organizacji,
porozmawiać z pracownikami, zebrać informację potrzebne do diagnozy.
Następnie proponujemy konkretne rozwiązania i wraz z osobami
decyzyjnymi zastanawiamy się co jest realne do wdrożenia. Na tym etapie
organizacja podejmuje decyzję w jakim stopniu potrzebuje naszego
wsparcia. Wspieramy na poziomie merytorycznym – tworząc z klientem konkretne
strategie działania, a także na poziomie emocjonalnym kiedy pojawią się
emocje, stres, lęk związany z wprowadzaniem zmian w organizacji.
Doradzamy i wspieramy organizacje z terenu całej Polski, bez względu na
branżę, w jakiej działają.

NASZE METODY PRACY:

Doradztwo dla organizacji jest rozwiązaniem, które pozwala
zewnętrznemu konsultantowi spojrzeć obiektywnie na sytuację w organizacji.
Na początek wykonujemy audyt, aby przyjrzeć się pracy organizacji,
porozmawiać z pracownikami, zebrać informację potrzebne do diagnozy.
Następnie proponujemy konkretne rozwiązania i wraz z osobami
decyzyjnymi zastanawiamy się co jest realne do wdrożenia. Na tym etapie
organizacja podejmuje decyzję w jakim stopniu potrzebuje naszego
wsparcia. Wspieramy na poziomie merytorycznym – tworząc z klientem konkretne
strategie działania, a także na poziomie emocjonalnym kiedy pojawią się
emocje, stres, lęk związany z wprowadzaniem zmian w organizacji.
Doradzamy i wspieramy organizacje z terenu całej Polski, bez względu na
branżę, w jakiej działają.

WSPÓŁPRACA Z NAMI W 3 KROKACH:

1. Rozmowa

 

Proces szkoleniowy/coachingowy zaczyna się od dokładnego zbadania potrzeb. Przeprowadzimy dodatkowe sesje diagnostyczne, żeby zaprojektować najbardziej odpowiedni program pod potrzeby organizacji.

2. Trening

 

Każde szkolenie dopasowane jest do realiów organizacyjnych/sytuacji  i prowadzone w formie interaktywnych warsztatów z uwzględnieniem problemów uczestników.

3. Follow-up

 

Wzmacniamy efekty szkolenia poprzez utrwalenie nowych umiejętności, zachowania i postaw uczestników w formie follow-up.

NASZE WARTOŚCI

Praktyczność

 

Widzimy poszczególne umiejętności jako mięśnie, z których każdy można wzmacniać poprzez regularny trening. Naszym zadaniem jest opracowanie planów treningowych odpowiadających indywidualnym potrzebom i celom.

Efektywność

 

Działamy w odpowiedzi na konkretne potrzeby ludzi i środowiska biznesowego. Jesteśmy ukierunkowani na osiągnięcie rezultatów. Nasze działania są skoncentrowane na zwiększeniu szeroko rozumianej efektywności.

Rzetelność

 

Programy szkoleniowe i coachingowe opieramy na rzetelnych badaniach naukowych. Bazą każdego szkolenia są potwierdzone dane i wysokiej jakości metody badań. Stale sprawdzamy wiarygodność stosowanych przez nas metod.

 

PRACUJEMY AUTORSKIMI METODAMI NA 2 POZIOMACH

POZIOM ZACHOWAŃ

 

PRACA Z NAWYKAMI – żadna zmiana nie będzie trwała, jeśli nie będzie jej towarzyszyć zmiana nawyków. Ponad 40% działań podejmowanych każdego dnia to działania nawykowe. Skupiając się na zmianie lub wsparciu kluczowych nawyków możemy doprowadzić do znaczących, daleko idących zmian w organizacji.

POZIOM PRZEKONAŃ

 

PRACA Z PRZEKONANIAMI – praca z postawą ludzi stanowi jeden z ważniejszych aspektów zarządzania. Diagnozujemy kluczowe przekonania, które blokują rozwój i skuteczność.

ZESPÓŁ TRENERSKI

Katarzyna Ujek

Socjolog/Trener biznesu/Coach ACC ICF/Konsultant metody MTQ48

Dyplomowany Trener Biznesu, Akredytowany Coach (międzynarodowa akredytacja ICF), Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48) – naukowego narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną, socjolog z uprawnieniami mediatora sądowego, praktyk Racjonalnej Terapii Zachowańfacylitator job craftingu- nowoczesnej metody na wzmacnianie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników. Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Wieloletni praktyk biznesu, z doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowiskach sprzedażowych, menedżerskich oraz trenerskich w międzynarodowych korporacjach na rynku usług finansowych. Trener i coach z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych. Zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego.
W trakcie warsztatów wykorzystuje sprawdzone narzędzia i techniki. Oprócz własnego doświadczenia, swoją wiedzę czerpie z najlepszych praktyk biznesu i badań naukowych. Jako coach i trener specjalizuje się głównie w podnoszeniu efektywności pracowników i menadżerów. Pomaga menadżerom oraz zespołom z lepszymi rezultatami osiągać zamierzone cele, łatwiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, przeszkodami i niepowodzeniami, być efektywniejszym oraz lepiej budować relacje z pracownikami i klientami. Jej główne obszary szkoleniowe to odporność psychiczna i zarządzanie stresem, inteligencja emocjonalna, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników, zarządzanie konfliktem i skuteczna współpraca w zespole oraz asertywna obsługa trudnego klienta.

 

Beata Niedzballa

Psycholog/Trener Biznesu/Coach ACC ICF/Konsultant metody MTQ48

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Psychologii Transportu na Uniwersytecie Opolskim. Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48) – naukowego narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną. Akredytowany Coach ICF (ACC), praktyk metody Points of You oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Ukończyła Wrocławską Szkołę Trenerów. Facylitator job craftingu – nowoczesnej metody na wzmacnianie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 2014 r. prowadzi pracownię psychologiczną, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne, coaching oraz wykonuje diagnozy psychologiczne. Wspiera ludzi w podnoszeniu jakości ich życia. Pomaga zrozumieć przyczyny złego samopoczucia, budować korzystne nawyki oraz kreować styl życia, który będzie sprzyjał zdrowiu i świetnemu samopoczuciu.

Jako psycholog i coach najczęściej pomaga osobom w kryzysach rozwojowych (poczucie zagubienia, brak celu w życiu, brak rozwoju zawodowego i osobistego, wypalenie zawodowe) oraz w kryzysach sytuacyjnych, gdzie osoby doświadczają trudności w związku z powstałą w ich życiu nagłą zmianą (np. utrata pracy, zmiana stanowiska). Pracuje z klientami nad poprawą ich poczucia własnej wartości, lepszą organizacją czasu oraz sposobami radzenia sobie ze stresem.

Od prawie 10 lat swoją wiedzę psychologiczną i doświadczenie wykorzystuje w biznesie, gdzie implementuje m.in. skuteczne metody zarządzania czasem, stresem oraz emocjami. Uczy ludzi jak duże znaczenie w ich życiu mają przekonania, poczucie własnej wartości, nawyki, oraz przekazuje sposoby, które pozwolą je zmienić. Doradza także w zakresie budowania zespołów, dobrej komunikacji i asertywności.

Współpracujemy z wieloma ekspertami, trenerami i coachami, których wiedza teoretyczna poparta jest wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

KLIENCI

Zaufało nam wiele wspaniałych osób i organizacji,  z którymi mieliśmy przyjemność wspólnie się rozwijać.

Współpracujemy z wieloma ekspertami, trenerami i coachami, których wiedza teoretyczna poparta jest wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

KLIENCI

Zaufało nam wiele wspaniałych osób i organizacji,  z którymi mieliśmy przyjemność wspólnie
się rozwijać.

PPP Coating
Getin Bank S.A
Luxon
Alektum
Żagiel
Hewlett Pacard
JSW-Jastrzębska Spółka Węglowa
Phytopharm Klęka S.A
Medus
Yax Sławomir Wleklik
Credit Suisse
Beeline Poland Sp. z o.o.

Wrocławskie Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego
Skok Wspólnota
Skok Opolska
Dolnośląska Izba Gospodarcza
Elektrotim
Inwestpark
Gremes
Ipma
WCWOP Sektor 3
Profi Credit

Top