WSPIERAM INNYCH

W ZWIĘKSZANIU ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Katarzyna Ujek

Socjolog/Trener/Coach/ Konsultant MTQ48

Z wykształcenia jestem socjologiem z uprawnieniami mediatora sądowego, absolwentką psychologii pozytywnej, dyplomowanym trenerem biznesu, coachem ACC ICF, konsultantem metody MTQ48 – naukowego narzędzia badającego odporność psychiczną, praktykiem Racjonalnej Terapii Zachowań, facylitatorem job craftingu- nowoczesnej metody na wzmacnianie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stanowiskach sprzedażowych, menadżerskich i trenerskich w międzynarodowych korporacjach na rynku usług finansowych. Posiadam 10-letnią praktykę w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych. Zrealizowałam ponad 1300 dni szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu.

 

W trakcie warszatów pokazuję jak poprzez konkretny trening kształtować własne nawyki myślowe, emocjonalne i zachowania, by stawać się bardziej odpornym i silnym psychicznie, dzięki temu pomagam menadżerom oraz zespołom z lepszymi rezultatami osiągać zamierzone cele, łatwiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, przeszkodami i niepowodzeniami oraz lepiej budować relacje z pracownikami i klientami.

 

Pracuję w nurcie evidence based, w trakcie warsztatów wykorzystuję metody i narzędzia naukowe oraz praktykę biznesową, opartą o własne doświadczenia. Bazą każdego szkolenia są potwierdzone dane i wysokiej jakości metody badań. Stale sprawdzam wiarygodność stosowanych przeze mnie metod.

 

Specjalizuję się w szkoleniach z odporności psychicznej, zarządzania stresem i emocjami, inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz zarządzania konfliktem.

WSPÓŁPRACA ZE MNĄ W 3 KROKACH:

1. Rozmowa

 

Proces szkoleniowy/coachingowy zaczyna się od dokładnego zbadania potrzeb. Przeprowadzam sesje diagnostyczne, żeby zaprojektować najbardziej odpowiedni program.

2. Trening

 

Widzę poszczególne umiejętności jako mięśnie, z których każdy można wzmacniać poprzez regularny trening. Moim zadaniem jest opracowanie planów treningowych odpowiadających indywidualnym potrzebom i celom.

3. Follow-up

 

Wzmacniam efekty szkolenia poprzez utrwalenie nowych umiejętności, zachowania i postaw uczestników w formie follow-up.

Top