POMIAR ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ Z TESTEM MTQ48

TEST MTQ48 I USTALENIE PLANU DZIAŁANIA (1,5 H)

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swojej sile i odporności psychicznej, zapraszamy Cię na sesję z kwestionariuszem. Diagnoza uzyskana dzięki testowi MTQ48 pozwoli Ci zobaczyć, jakie są Twoje zasoby oraz podjąć konkretne działania nastawione na podniesienie siły i odporności, a w rezultacie – efektywności w działaniu i samopoczucia.

 

SESJA OBEJMUJE:

  • pomiar poziomu siły i odporności psychicznej w rozbiciu na sześć czynników: poczucie wpływu, kontrola emocji, zaangażowanie, pewność siebie w relacjach interpersonalnych, poczucie własnej wartości, reakcja na wyzwania
  • obszerny raport rozwojowy wskazujący dokładne wyniki i proponowane sposoby na pracę z nimi
  • wyjaśnienie metod na korzystanie ze swojej siły psychicznej
  • określenie planu działania

 

 

CZYM JEST ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA?

 

Odporność to zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, presją i trudnościami, którą determinuje odporność na stres. Dr Peter Clough, dziekan Wydziału Psychologii University of Hull

Siła i odporność psychiczna (mental toughness) – to umiejętność zarządzania sobą. Badania prowadzone w środowiskach biznesowych, edukacyjnych i sportowych nieustannie wskazują, że Odporność Psychiczna jest bezpośrednio związana z efektywnością osobistą. Badane osoby wykazują większą efektywność w zakresie ilości i jakości wykonywanej pracy. Opublikowane badania wskazują, że Odporność Psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami, jak również odpowiada za samopoczucie i nastawienie do życia. W wyniku podjętych przez niego prac badawczych wyłoniono 4 kluczowe czynniki, składające się na odporność psychiczną:

LUDZIE SILNI I ODPORNI PSYCHICZNIE:

 

  • Potrafią stawiać sobie cele i są bardziej wytrwali w dążeniu do osiągnięcia celów
  • Łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie
  • Mają wyższe poczucie własnej wartości i zdrową pewność siebie
  • Lepiej radzą sobie ze stresem, potrafią zachować spokój w obliczu presji,
  • Dobrze radzą sobie w warunkach rywalizacji, potrafią zachować dystans psychiczny
  • Mają poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem, co pozwala im planować przyszłość

CZY MOŻLIWY JEST ROZWÓJ ODPORNOŚCI I SIŁY PSYCHICZNEJ?

Tak, siłę psychiczną można rozwijać i nie musimy być skazani na własne geny, z którymi przyszliśmy na świat. Możemy stać się bardziej konsekwentni i zdeterminowani, bardziej odporni na stres czy porażki. Możemy rozwijać siłę psychiczną i cieszyć się z rezultatów jakie nam przyniesie.

W jaki sposób możemy ją rozwijać?

Odporność psychiczna nie jest abstrakcyjnym pojęciem, w realnym życiu związana jest z konkretnymi działaniami. Siła i odporność psychiczna jest jak mięsień. Musi być wzmacniania, aby rosła i się rozwijała. Buduje się poprzez trening zmiany nawyków w myśleniu i nawyków w działaniu. Są to umiejętności, które możemy rozwijać, przez co stajemy się bardziej odporni na stres, niepowodzenia, a dzięki wytrwałości i konsekwentnemu działaniu znacząco podwyższamy naszą osobistą efektywność.

METODY DO WYKORZYSTANIA PO BADANIU MTQ48?

 

Treningi (szkolenia) prowadzone w formie warsztatowej

Trening ukierunkowany jest na osiąganie celów i realizację planów. Poprzez zastosowanie efektywnych narzędzi i metod, podczas treningu mentalnego wpływamy przede wszystkim na własne przekonania, myśli, emocje, a docelowo na działanie. Wpływamy na przekonania, tak aby wspierały nas w naszych dążeniach, motywowały, a nie ograniczały

Indywidualny proces coachingowy (cykl 5-10 spotkań po 1,15 h)

Podczas coachingu skupiamy się na tych aspektach siły i odporności psychicznej, które chcesz wzmocnić (albo osłabić – to też czasem się przydaje). Pracujemy indywidualnie nad tym, co w najistotniejszy sposób wpłynie na podniesienie jakości życia, dobrostanu, efektywności w działaniu.

Zadzwoń i zapytaj:
Beata Niedzballa tel. 505 907 280
Katarzyna Ujek tel. 660 446 583

zamów sesję

Top