TEST ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

KIEDY WARTO ZMIERZYĆ SWOJĄ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ?

Chcesz zdiagnozować kluczowe elementy swojej odporności psychicznej lub ich brak

Chcesz zobaczyć, jakie są Twoje zasoby oraz obszary do wzmocnienia

Chcesz otrzymać konkretne wskazówki jak wzmacniać swoją siłę i odporność, w tym odporność na stres i presję, budowanie konsekwencji w działaniu oraz wzmacnianie pewności siebie?

JAK WYGLĄDA SESJA INDYWIDUALNA Z TESTEM MTQ48 ?

Umawiasz się ze mną na zbadanie Twojej odporności psychicznej

Dostajesz link, który umożliwi Ci wypełnienie testu

Odpowiadasz na 48 pytań

Po wypełnieniu testu omawiamy Twoje wyniki podczas sesji indywidualnej, na której dostajesz konkretne wskazówki dotyczące wzmacniania odporności psychicznej

Dostajesz pisemny raport swoich wyników

O TEŚCIE MENTAL TOUGHNESS 48

Narzędzie to jest rzetelne i wiarygodne poparte licznymi badaniami uniwersyteckimi. Jest istotnym elementem oceny osobowości, znajdującym zastosowanie w wielu dziedzinach życia zawodowego i prywatnego osób badanych. Jego wydawcą jest międzynarodowy lider narzędzi analiz dla biznesu AQR (http://www.aqr.co.uk/page/mentaltoughness).

ILE TO KOSZTUJE I CO OTRZYMUJESZ W RAMACH SESJI ?

Dostęp online do testu MTQ48, sprawdzającego poziom siły i odporności (Mental Toughness)’

Sesję z licencjonowanym konsultantem Mental Toughness, na której otrzymują Państwo konkretne wskazówki oraz opracowuje strategię rozwoju siły i odporności (czas trwanie sesji to 90 minut)

Pisemny raport opisujący Twoje wyniki i proponowane sposoby rozwoju

Konkretne wskazówki na podniesienie odporności psychicznej wypracowane podczas sesji

Koszt całej sesji wraz z testem to 420 zł

 

DALSZA PRACA PO SESJI Z TESTEM MTQ 48:

Indywidualny proces coachingowy

 

Podczas coachingu skupiamy się na tych aspektach siły i odporności psychicznej, które chcemy wzmocnić. Pracujemy indywidualnie nad tym, co w najistotniejszy sposób wpłynie na jej wzmocnienie.

 

METODY PRACY

Pracuję metodami zorientowanymi na rezultat, opartymi na podejściu poznawczo-behawioralnym, psychologii pozytywnej, RTZ, treningu odporności Mental Toughness. Programy szkoleniowe i coachingowe opieram na rzetelnych badaniach naukowych. Bazą każdego szkolenia są potwierdzone dane i wysokiej jakości metody badań.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji zadzwoń do mnie

tel. 660 446 584

Top