PROBLEM: Świat bywa pełen stresu, wszyscy się z nim borykamy i trudno przed nim uciec. Stres towarzyszy każdemu z nas - wszyscy go doświadczamy i jest naturalną częścią naszego życia. Liczba stresujących sytuacji może być bardzo długa: zmagamy się z nieoczekiwanymi zmianami, problemami, stratą, niepewnością...

Top