ODPORNOŚĆ I SIŁA PSYCHICZNA LIDERA

Jak budować własną odporność oraz wzmacniać odporność i kondycję psychiczną swoich zespołów

W bieżącej sytuacji liderzy muszą konfrontować się z wieloma źródłami stresu i wyzwań. Zarządzanie zmianą, ryzykiem, ogromna presja, nieprzewidywalność, podejmowanie kluczowych decyzji to nie jedyne wyzwania przed jakimi stoją. Kadra zarządzająca musi wykazać się wysoką odpornością psychiczną. Liderzy odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu siły psychiczną poszczególnych pracowników i całych zespołów.
Odporność psychiczna jest niezbędna, by przeprowadzić siebie i swój zespół przez czas trudnych zmian, niepewności, stresu, nowych wyzwań. Odporni psychicznie przywódcy cechują się wyjątkową nieugiętością w obliczu kryzysu i umiejętnością przedefiniowania problemów w możliwości. Potrafią przyjąć odpowiednią postawę wobec nagłych i nieprzewidywalnych sytuacji. Odporność psychiczna jest jednym z kluczowych czynników odpowiadających za skuteczność i efektywność liderów organizacji.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom metod wzmacniania odporności psychicznej na poziomie własnym – menadżerskim oraz swojego zespołu. Im wyższy poziom odporności psychicznej tym lepsze radzenie sobie z trudnościami, większa otwartość na zmiany, zdolność szybkiej adaptacji, unikanie negatywnych efektów nadmiernego stresu, wyższy poziom realizacji celów i zaangażowanie, a tym samym efektywność.

 

Uczestnicy dowiedzą się jak wpływać na własne nastawienie oraz reakcje swoich pracowników, by lepiej radzić sobie ze  zmianami, napięciem i niepokojem oraz poznają metody jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Poznają metody na wzmacnianie równowagi emocjonalnej, a przez to lepsze radzenie sobie z sytuacjami, nawet tymi bardzo trudnymi.

Uczestnicy nauczą się jak redukować stres oraz zdobędą umiejętność skutecznego zarządzania emocjami swoimi i swoich pracowników.

Na szkoleniu pokażemy jak wzmacniać własne zasoby i zasoby innych w obliczu wyzwań, stresu i nagłych zmian.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Zmierzą swoją odporność psychiczną za pomocą kwestionariusza online MTQ48, pierwszego uznanego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności
Dostaną obszerny raport rozwojowy opisujący otrzymane rezultaty i wskazujący na możliwe sposoby wzmacniania siły i odporności w poszczególnych obszarach
Uczestnicy w oparciu o model odporności psychicznej wypracują własne strategie na wprowadzenie nowych, efektywnych  zachowań
Poznają mechanizmy wzmacniania swojej odporności psychicznej i swojego zespołu
Dowiedzą się jak poradzić sobie ze stresem – zachować spokój i równowagę emocjonalną w obliczu zmian i trudności
Zdobędą wiedzę jak wpływać na nastawienie i reakcje swoich pracowników, by lepiej radzili sobie ze zmianami i stresem
Zwiększą wydajność poprzez świadome i efektywniejsze radzenie sobie z negatywnymi skutkami stresu, czynnikami presji oraz nieustannymi zmianami
Rozpoznają i nabędą umiejętności wzmacniania i mobilizowania zasobów własnych i innych

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Odporność psychiczna – dlaczego jest ważna w zarządzaniu i jak odporność lidera wpływa na zespół
 • Źródła współczesnych wyzwań- w jakiej rzeczywistości żyjemy i pracujemy i jak sobie z nimi (nie) radzimy?
 • Konsekwencje i koszty ponoszenia nadmiernego stresu
 • Odporność psychiczna – mechanizm działania odporności psychicznej, od czego zależy ?
 • Jak ludzie różnią się odpornością psychiczną i jaki ma to wpływ na pracę i na mój zespół?
 • Jakie komponenty składają się na odporność psychiczną – model naukowy odporności psychicznej 4 C – 4 komponenty odpowiedzialne za kształtowanie odporności psychicznej (tzw. 4C).
 • Nie deleguj własnej nieodporności – jak rozwijać odporność psychiczną u siebie, by lepiej radzić sobie ze stresem, emocjami, presją i lepiej stawiać czoła wyzwaniom, a przez to wpływać motywująco na zespół
2. Indywidualny pomiar odporności psychicznej
 • Poznanie diagnozy swoich zasobów: silnych i słabych stron oraz metod pracy z nimi – jak obrócić swoje “słabsze” strony na swoją korzyść?
 • Omówienie wyników pomiaru odporności psychicznej na podstawie wypełnionego kwestionariusza MTQ48 – uznanego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności, wykorzystywanego w biznesie.
3. Jak wzmacniać odporność poprzez zarządzanie emocjami i stresem
 • Siła i odporność psychiczna jako umiejętność zarządzania sobą – jak ją doskonalić i rozwijać?
 • Jak wzmacniać słabsze obszary mojej odporności?
 • Jak być odpornym na stres i skutecznie nim zarządzać? – 4 różne reakcje stresowe – jak wybrać tę korzystną?
 • Jak panować nad emocjami (złością, irytacją, lękiem, niepokojem) – metody wzmacniania samokontroli emocjonalnej – model ABCDE i technika SBNRR
 • Jak zachować się w trakcie ulegania intensywnym emocjom, zwłaszcza negatywnym, by nie wpływały na nasze samopoczucie i na pozostałe osoby?
 • Jak nie dać się „wyprowadzić z równowagi” i zachować dystans psychiczny – technika 3 D
 • Jak radzić sobie z nagromadzonym napięciem i natłokiem myśli
 • Budowanie własnej odporności w oparciu o technikę kapitalizacji pozytywnych emocji
4. Zmiany, wyzwania i trudności – jak lepiej stawiać czoła przeciwnościom?
 • Typowe reakcje na zmiany
 • Zarządzanie sobą w zmianie – jak radzić sobie dobrze ze zmianą?
 • Umiejętność stawiania czoła wyzwaniom – jak ją wykształcić?
 • Koncentrowanie się na aspektach, które można kontrolować, zamiast na tych, którymi sterować się nie da
 • Jak się adaptować szybciej do sytuacji i „szybko stanąć na nogi”?
5. Jak ją rozwijać odporność psychiczną i wzmacniać kondycję psychiczną u swoich pracowników?
 • Korzyści ze wzmocnienia odporności i kondycji psychicznej w zespołach
 • Jak wspierać osoby wrażliwe psychicznie w swoim zespole?
 • Jak tworzyć wspierające i silne psychicznie środowisko pracy?
 • Poznanie modelu Wymagania-Zasoby Pracy (Bakker & Demerouti, 2007) – jak budować zaangażowanie wśród pracowników
 • Praca na zasobach – jak wykorzystywać zasoby i doświadczenia pracownika do radzenia sobie z trudnościami
 • Podejście doceniające w miejscu pracy – jak mądrze doceniać pracę i osiągnięcia
 • Jak tworzyć silny i odporny zespół – działania wzmacniające odporność psychiczną zespołu – dobre praktyki – matryca
 • Zachowania menadżerskie, które obniżają odporność zespołu – czego się wystrzegać
 • Kompetencje lidera – 10 zachowań, które wzmacniają kondycję psychiczną i zaangażowanie pracowników
 • Co mogę zrobić jako lider, by wzmacniać kondycję psychiczną pracowników- analiza działań dotychczasowych i kreowanie pomysłów na przyszłość
 • Wsparcie społeczne w obszarze zawodowym- jak je tworzyć
6.Strategia na zbudowanie własnej odporności
 • Jak zbudować nawyki behawioralne, emocjonalne i myślowe ukierunkowane na wzmacnianie własnej odporności?
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić?  Jaki będzie pierwszy krok?
 • Plan treningowy dla zmiany nawyków z uwzględnieniem strategii wzmacniania konsekwencji i wytrwałości

METODY SZKOLENIOWE:

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów i mind-mapping
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Narzędzia coachingowe
 • Mini projekty
 • Gra szkoleniowa
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

UCZESTNICY W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMAJĄ:

dostęp online do kwestionariusza MTQ48, aby zbadać poziom swojej siły i odporności psychicznej

obszerny raport rozwojowy opisujący otrzymane rezultaty i wskazujący na możliwe sposoby wzmacniania siły i odporności w poszczególnych obszarach

szkolenie poprowadzone przez eksperta, licencjonowanego konsultanta Mental Toughness (Siły i Odporności Psychicznej)

podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami

certyfikat ukończenia szkolenia

follow-up – 30 dni mentoringu

Zorganizuj to szkolenie dla Twojego zespołu

Top