ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA HANDLOWCA
Jak wzmocnić odporność i determinację w sprzedaży

CEL SZKOLENIA

W handlu możemy wpaść w spiralę niepowodzeń i odrzucania. Presja, poczucie winy, zwątpienie w siebie i strach w krótkim czasie potrafią całkowicie wyeliminować takiego handlowca z gry. Spora część handlowców jest podatna na syndrom „narażenia”- na presję, na odmowę, na demotywację i frustrację. Warto wiedzieć jak przed tym syndromem się „ziampregnować”. Większość z nas potrzebuje minimalnego poziomu wdzięczności i pochwał- wtedy czujemy się akceptowani. Znaleźć akceptację w zawodzie, w którym tak często spotykamy się z odrzuceniem może stanowić jednak duży problem.

Najnowsze badania nad siłą i odpornością psychiczną oraz jej zastosowaniem w biznesie wykazują, że siła i odporność psychiczna handlowca mogą mieć wpływ na uzyskiwane przez niego wyniki sprzedażowe .Większość szkoleń sprzedażowych nie porusza takich zagadnień jak samoświadomość w sprzedaży.

Celem szkolenia jest wzmocnienie odporności na porażki i niepowodzenia oraz trudności a także wzmocnienie wytrwałości w dążeniu do celu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Wzrost pewności siebie i efektywnych zachowań w sprzedaży
Zwiększenie skuteczności w zakresie budowania interakcji sprzedażowych z klientami
Umiejętne zarządzanie procesem sprzedaży przy uwzględnieniu emocji własnych i swoich klientów
Wykorzystanie w praktyce nowoczesnej wiedzy opartej na emocjonomice
Budowanie wizerunku profesjonalnego partnera w długotrwałych relacjach z klientem
Wzrost odporności i wytrwałości sprzedażowej
Umiejętność radzenia sobie z odmową klienta i niepowodzeniami w sprzedaży.
Mobilizowanie się wobec wyzwań
Wzmocnienie autodeterminacji
Odporność na porażki
Radzenie sobie z krytyką i trudnymi emocjami ze strony klientów

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Odporność psychiczna w sprzedaży a efektywność-jak jedna wpływa na drugą?
 • „Zaimpregnowany” handlowiec, czym jest odporność w sprzedaży i dlaczego jest potrzebna?
 • Syndrom „narażenia”- na presję, na odmowę, na demotywację i frustrację –jak z nim walczyć?
 • Odporność jako kluczowy czynnik efektywności handlowców.
 • Jakie są korzyści ze wzmocnionej siły i odporności?
2. Porażki i niepowodzenia w sprzedaży- jak się nimi nie zniechęcać?
 • Dlaczego sprzedawcy ponoszą porażki i co można z tym zrobić?
 • Pozytywna porażka, czyli czego możesz się nauczyć dzięki porażkom?
 • Jak konfrontować się z niepowodzeniem? Jak przestać obawiać się „NIE” od klienta?
 • Jak traktować odmowę klienta, by nie oddziaływała na osobistą skuteczność handlowca?
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?
3. Wyzwania, trudności i blokady w sprzedaży – jak sobie z nimi radzić?
 • Blokady zewnętrzne -Jak reagować na wyzwania, zmiany, stres, presję i trudności?
 • Blokady wewnętrzne – pokonywanie wewnętrznych oporów.
 • Jak przełamywać ograniczające przekonania, a wzmocnić te mobilizujące i motywujące do działania oraz pro aktywności?
 • Opanowanie umiejętności identyfikacji oraz zmiany negatywnych myśli automatycznych i przekonań.
 • Jak poradzić sobie z wymówkami i zniechęceniem?
4. Wytrwałość i zaangażowanie kluczem do sukcesu?
 • Nawyki i samodyscyplina w sprzedaży
 • Złe nawyki sprzedażowe – jak je wyeliminować?
 • Jak budować efektywne zachowania sprzedażowe?
 • Jak wzmocnić samodyscyplinę, by wytrwale i z determinacją dążyć do celu?
 • Wytrwałość i odporność psychiczna kluczem do nie poddawania się przy pierwszej przeszkodzie i osiągania zamierzonych celów.
 • Jak budować wytrwałość i siłę w dążeniu do osiągnięcia celów?
5. Zrozumienie modelu odporności w sprzedaży- koncepcja 4 C
 • Model 4C, czyli jakie cztery elementy determinują Odporność Psychiczną?
 • Kontrola (Control)
 • Zaangażowanie (Commitment)
 • Wyzwanie (Challenge)
 • Pewność siebie (Confidence)
 • Omówienie komponentów odporności psychicznej: zdolność kontrolowania swoich emocji, wzbudzenia w sobie zaangażowania, pewność siebie, odporność, samodyscyplina, wytrwałość i dobre nawyki.
6. Odporność psychiczna i sposoby jej pomiaru.
 • Omówienie wyników pomiaru odporności psychicznej na podstawie wypełnionego kwestionariusza MTQ48 – uznanego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności, wykorzystywanego w biznesie.
 • Poznanie swoich zasobów: silnych i słabych stron oraz metod pracy z nimi – jak obrócić swoje „słabe” strony na swoją korzyść?
7. Pewność siebie i samoocena w sprzedaży
 • Poczucie własnej wartości i pewności siebie jako strategia budowanie profesjonalnej postawy.
 • Dlaczego różnica między tożsamością w sprzedaży a rolą ma tak ogromne znaczenie?
 • Jak wykorzystywać swoje mocne strony w procesie sprzedażowym?
8. Umysł zwycięzcy- techniki i narzędzia mentalne do pracy z własną determinacją
 • Siła i odporność jako umiejętność zarządzania sobą – jak ją doskonalić i rozwijać?
 • Jak indywidualne nastawienie determinuje nasze zachowanie?
 • Jak myślisz- tak działasz- praktyczny model naukowy A-B-C-D do pracy z własnym nastawieniem
 • Metody pracy z własnym oporem, z blokującymi myślami.
 • Narzędzia i techniki treningu mentalnego dla handlowców.
9. Odporność psychiczna i wytrwałości w sprzedaży – strategia na zbudowanie odporności – praktyczny trening mentalny
 • Przygotowanie mentalne i trening mentalny handlowca, dlaczego jest niezbędny w tym zawodzie i jak go umiejętnie wdrożyć?
 • W jaki sposób wyznaczać cele i mobilizować się do działania?
 • Narzędzia w treningu mentalnym – zbiór technik i narzędzi w skutecznej automomotywacji.
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić? Jaki będzie pierwszy krok?
 • Wdrożenie mentalnego planu treningowego w codzienność

METODY SZKOLENIOWE:

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów
 • Kwestionariusze
 • Narzędzia coachingowe
 • Mini projekty
 • Dyskusje
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

CO OTRZYMASZ?

 

materiały do pracy – podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami

szkolenie poprowadzone przez eksperta i doświadczonego trenera

przeprowadzenie szkolenia przez licencjonowanego konsultanta Mental Toughness (MTQ48)

certyfikat ukończenia szkolenia

follow – up – kontakt z trenerem przez 30 dni po zakończeniu szkolenia (mentoring)

Zorganizuj to szkolenie dla Twojego zespołu

Top