JOB CRAFTING

Nowa metoda na budowanie sensu i większej satysfakcji w pracy.

Co zrobić, aby bardziej polubić swoją pracę i dostrzec w niej większy sens?

 

CEL SZKOLENIA

Job crafting pomaga ludziom w łączeniu pracy ze swoimi talentami, zainteresowaniami i wartościami. Dzięki niemu możemy w pracy odczuwać większą satysfakcję, czerpać radość, odczuwać dumę z wykonywanych zadań.

To nowoczesna, naukowa metoda zwiększania satysfakcji i zadowolenia w pracy. Job Crafting to działania nakierowane na dopasowywanie pracy do swoich zdolności i predyspozycji. Główną ideą warsztatu jest nauczenie się sposobów wyzwalania i zwiększania zaangażowania poprzez skoncentrowanie się  na wewnętrznych źródłach motywacji. Podstawą metody jest angażowanie pracowników w oddolne wprowadzanie zmian w swojej pracy, przy wykorzystaniu swoich zasobów takich jak mocne strony, wartości oraz relacje.  Wzrasta dzięki temu poczucie kontroli i poczucie sterowności.

Korzyści z takiego działania to m.in. wzrost zaangażowania, poczucie sensu i jakości pracy, obniżenie poziomu doświadczanego stresu i wypalanie zawodowego oraz lepsze radzenie sobie ze zmianami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać bariery stojące na drodze do zwiększenia satysfakcji i poczucia sensu pracy
Zapoznają się z metodą job crafting jako zjawiskiem w pracy
Nabędą umiejętność modelowania swojego stanowiska, aby nadać nowe znaczenie swoim obowiązkom, doświadczyć większej satysfakcji i czuć się dobrze w miejscu, w którym spędza większość swojego czasu
Odkryją własne mocne strony i wartości oraz poszukają spójności między nimi a pracą
Wypracują wizję realną i idealną oraz action plan

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Jak być zadowolonym z pracy? Źródła utraty zadowolenia i poczucia sensu w pracy
 • Jak rozpoznać bariery stojące na drodze do zwiększenia satysfakcji i poczucia sensu pracy
 • Poznanie modelu orientacji zawodowych: Zajęcie-Kariera-Powołanie
 • Poznanie modelu Wymagania-Zasoby Pracy (Bakker & Demerouti, 2007) – odpowiednia proporcji między zasobami  a wymaganiami  w pracy
 • Dwie perspektywy szczęścia w pracy: szczęście hedonistyczne, szczęście eudajmonistyczne
 • Adaptacja hedonistyczna – dlaczego tak szybko przyzwyczajamy się do dobrego i wymagamy więcej
2. Satysfakcja z pracy, poczucie sensu a zaangażowanie, czym się różnią?
 • Czy motywacja jest jednoznaczna z zaangażowaniem?
 • 7 obszarów wpływających na satysfakcję z pracy: Koledzy, Przełożony, Warunki pracy, Organizacja i Kierownictwo, Wynagrodzenie, Treść pracy, Rozwój
 • Satysfakcja z pracy: Dwuczynnikowa teoria Herzberga (1987)
 • Co to jest zaangażowanie i jak go wzmocnić
 • Kwestionariusz UWES – Shaufeli i Bakker (2003)- zmierz swoje samopoczucie w pracy
 • Czym jest poczucie sensu pracy i jak wpływa na zaangażowanie
 • Sens pracy – dlaczego jest ważny, z czego się bierze, co jak go nie ma, dlaczego w dzisiejszych czasach jest to takie trudne?
 • Jak dbać o poczucie sensu pracy?
3. Czym jest Job crafting – jak może przywracać satysfakcji z pracy i poczucie sensu
 • Czym jest job crafting jako zjawisko w pracy-jak modelować swoją pracę?
 • Jak badacze z Uniwersytetu w Yale odkryli prosty i skuteczny sposób na zwiększenie satysfakcji z pracy.
 • Proaktywna postawa- modelowanie swojego stanowiska, aby nadać nowe znaczenie swoim obowiązkom, doświadczyć większej satysfakcji i czuć się dobrze w miejscu, w którym spędza większość swojego czasu.
 • Kontruowanie pracy na nowo w 3 obszarach:
 • craftowanie zadań – jak “craftować” zadania
 • craftowanie poznawcze – czym jest „craftowanie” poznawcze
 • craftowanie relacji – na czym polega „craftowanie” relacji
4. Źródła wewnętrznej motywacji - zwiększania poczucia sensu i budowanie zasobów
 • Źródło motywacji wewnętrznych- Kotwice Kariery Scheina – kiedy Ci się chce? Znajdź kluczowe czyli kluczowe wartości, które wpływają na Twoją motywację.
 • Mapowanie pracy – zależności między zadaniami, energią i priorytetami w pracy
 • Poszukiwanie i budowanie własnych zasobów oraz integracja z wartościami – co jest dla mnie ważne i jak realizować to w pracy
 • Poszukiwanie zasobów strukturalnych, społecznych
 • Moje mocne strony- jak rozpoznać mocne strony i zintegrować je z wartościami
 • Poszukiwanie spójności – osiąganie spokoju i radości w pracy
5. Równowaga w życiu- jakie ma znaczenie na naszą satysfakcję zawodową i prywatną
 • Koło życia – diagnoza aktualnej sytuacji życiowej
 • Objawy i konsekwencje zachwianej równowagi w życiu
 • Jakie mam źródła energii i jak je aktywować?
 • 4 poziomy zarządzania energią wg Tony’ego Schwartza
 • Techniki ochrony przed wypaleniem zawodowym
 • Autodiagnoza spójności dotychczasowego rytmu z wartościami i potrzebami
6. Indywidualny Action Plan
 • Praca z wizją idealną i z wizją realną
 • Mój osobisty plan działania: Co robić? Co przestanę robić?  Jaki będzie pierwszy krok? Od czego zacznę

METODY SZKOLENIOWE:

 

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów i mind-mapping
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Narzędzia coachingowe
 • Mini projekty
 • Gra szkoleniowa
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

CO OTRZYMASZ:

 

podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami

szkolenie poprowadzone przez eksperta i doświadczonego trenera

certyfikat ukończenia szkolenia

follow-up – 30 dni mentoringu

Zorganizuj to szkolenie dla Twojego zespołu

Top