INTELIGENCJA EMOCJONALNA MENADŻERA

Jak zarządzać emocjami i relacjami w zespole

CEL SZKOLENIA

Szkolenie zapoznaje uczestników z kluczowymi aspektami Inteligencji Emocjonalnej, kompetencji coraz bardziej cenionej w świecie biznesu, szczególnie ważnej dla osób współpracujących z ludźmi lub zarządzających zespołem.

Na szkoleniu uczestnicy nauczą się rozpoznawać i zarządzać swoimi emocjami oraz wpływać na emocje innych ludzi.  Otrzymają narzędzia do pracy z emocjami w trudnych sytuacjach i pogłębią swoją samoświadomość. Dowiedzą się, jak motywować, wpływając na emocje otoczenia.

Poznają zasady otwartej komunikacji i nauczą się, jak zapobiegać sytuacjom konfliktowym i zarządzać konfliktem.

Szkolenie ma charakter interaktywny, z dużą ilością ćwiczeń i gier szkoleniowych, umożliwiających szybką naukę przez doświadczenie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Dowiedzą się jaki wpływ ma Inteligencja Emocjonalna na skuteczność w biznesie i jak mogą wykorzystać wiedzę o emocjach i motywacjach<
Nauczą się rozpoznawać i zarządzać swoimi emocjami oraz wpływać na emocje innych ludzi
Otrzymają narzędzia do pracy z emocjami w trudnych sytuacjach, sprawdza się w sytuacjach potencjalnie konfliktowych oraz wypracują własne strategie na komunikowanie swoich potrzeb i emocji
Przekonają się, że Inteligencję Emocjonalną można rozwijać
Przećwiczą spostrzeganie bez ocen, oddzielanie faktów od wyobrażeń oraz przyjmowanie perspektywy innych ludzi
Poznają zasady konstruktywnej komunikacji i dowiedzą się, co ją blokuje
Przećwiczą empatyczne słuchanie i dowiedzą się, jak rozwijać empatię
Doświadczą tego, jak na komunikację wpływają stereotypy, negatywne nastawienie i wąska perspektywa
Doświadczą dynamiki konfliktu, poznają sposoby zapobiegania konfliktom i reagowania na konflikt
Nauczą się dopasowywać komunikację do typu osobowości oraz usuwać przeszkody na drodze do porozumienia

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej
 • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w biznesie
 • Kompetencje Inteligencji Emocjonalnej – typologie wg Golemana, Mayer’a, Salovey’a
 • Autodiagnoza – kwestionariusz badający poziom Inteligencji Emocjonalnej i wytypowanie obszarów do rozwoju
 • Podstawy treningu – analiza sposobów rozwijania Inteligencji Emocjonalnej
2. ABCD emocji - samoświadomość emocjonalna
 • Świat emocji – bogactwo, z którego mało korzystamy
 • Czym są i jak powstają emocje?
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny – jeden mózg, dwa systemy
 • Emocje i motywacja – koncepcje Gilberta i Yerkesa-Dodsona
 • Strategie wyzwalania emocji, które budują współpracę i zaufanie
 • Elementy treningu uważności
3. Zarządzanie emocjami – rozwijanie samokontroli
 • Strategie reakcji na emocje
 • Model ABCD – zarządzanie emocjami przez pracę z myślami
 • Racjonalne i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości w oparciu o techniki RTZ
 • Techniki szybkiej zmiany sposobu myślenia w trudnej sytuacji emocjonalnej
 • Nawyki emocjonalne i myślowe – rola nawyków w zarządzaniu emocjami
4. Empatia – inteligencja emocjonalna w relacjach
 • Nie rób byle czego, już lepiej stój i patrz – czym jest i czym nie jest empatia
 • Spojrzeć na sprawę z drugiej strony – ćwiczenie empatii, przyjmowania perspektywy i rozpoznawania potrzeb swoich i innych ludzi
 • Trening empatycznego słuchania
 • Zasady otwartej komunikacji – co blokuje komunikację, stopery komunikacyjne
 • Ćwiczenie spostrzegania bez ocen – oddzielanie faktów od wyobrażeń
5. Dobra komunikacja w zespole – narzędzia i strategie skutecznej komunikacji w zróżnicowanym zespole
 • Insight Discovery – jak zrozumieć siebie oraz dogadać się z tymi, których nie możesz zrozumieć
 • Wpływ typu osobowości na sposób podejmowania decyzji, styl komunikacji i działanie w obliczu stresu
 • Słowa mają moc – jak mówić, żeby zostać zrozumianym
 • 4 płaszczyzny słuchania – jak słuchać, żeby usłyszeć? Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji
 • Wpływ indywidualnej postawy, przekonań, uprzedzeń i stereotypów na komunikację
 • Bank dobrych praktyk w komunikacji zespołowej
6. Zarządzanie konfliktem – jak zapobiegać i kierować konfliktem w relacjach
 • Źródła powstawania konfliktów w organizacjach
 • Rodzaje konfliktów i ich dynamika – typologia Tomasza Moora
 • W środku konfliktu – gra szkoleniowa – obserwacja źródeł i etapów rozwoju konfliktu
 • Rola konfliktów – negatywne i pozytywne rezultaty konfliktu w organizacji
 • Prawa asertywności – jak wyznaczać i dbać o swoje granice w relacji z innymi

METODY SZKOLENIOWE:

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów i mind-mapping
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Narzędzia coachingowe
 • Mini projekty
 • Gra szkoleniowa
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

CO OTRZYMASZ:

 

 • podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami
 • szkolenie poprowadzone przez eksperta i doświadczonego trenera
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • follow-up – 30 dni mentoringu

Zorganizuj to szkolenie dla Twojego zespołu

Top