EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

Jak zwiększyć efektywność poprzez trening nawyków

CEL SZKOLENIA

Nawyki mają potężną moc, a przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka! Nasze codzienne nawyki mają decydujący wpływ na nasze życie. Najskuteczniejszym  sposobem podniesienia własnej skuteczności jest zmiana swoich nawyków, a strategii dotyczącej zarządzania swoją efektywnością  można się nauczyć.

Warsztat pozwoli uczestnikom przyjrzeć się dotychczasowemu systemowi organizowania swojej pracy oraz życia, zdiagnozują co działa, a co warto zmienić.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Dowiedzą się jak działa mechanizm pętli nawyku
Zidentyfikują u siebie kluczowe nawyki
Poznają konkretne ćwiczenia wzmacniające wytrwałość i samodyscyplinę
Przygotują indywidualną strategię na zmianę swoich nawyków
Poznają skuteczne narzędzia zwiększające efektywność
Dowiedzą się, jak uzupełniać rezerwy siły woli, kiedy pojawiają się wymówki, zniechęcenie, brak energii, słomiany zapał, „lenistwo” i pierwsze przeszkody

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Efektywność osobista - czym jest i jak ją skutecznie rozwijać?
 • Czym jest efektywność osobista oraz jakie są kryteria skuteczności?
 • Jakie nawyki skutecznego działania posiadają ludzie uważani za najbardziej efektywnych?
 • Nawyki, które najbardziej obniżają efektywność oraz sposoby ich eliminacji
 • Nawyki, które podwyższają skuteczność osobistą – jak je wykształcić?
 • Siła nawyków myślowych – źródło blokad i możliwości.
2. Siła nawyku – jak zmieniać nawyki na skuteczne?
 • Fakty i mity o nawykach
 • Dlaczego tak trudno zmieniać nawyki?
 • Mechanizm działania pętli nawyku – jak działa nawyk i co jest potrzebne do jego zmiany
 • Identyfikacja własnych kluczowych nawyków behawioralnych, poznawczych
  i emocjonalnych
3. Motywacja i samodyscyplina – wzmacnianie zaangażowania i motywacji do działania
 • Czym jest samodyscyplina, silna wola, wytrwałość, determinacja, upór – wyniki najnowszych badań
 • Wzbudzanie motywacji wewnętrznej i stawianie pierwszych kroków
 • Jak motywująco stawiać cele i w jaki sposób ułatwić sobie ich realizację?
 • Co osłabia silną wolę, jakie przeszkody najczęściej spotykamy w trakcie dążenia do celu?
 • Jak uzupełniać rezerwy silnej woli?
 • Jak zachować trwałą motywację i zaangażowanie w dążeniu do obranego celu
4. Prokrastynacja-jak pokonać tendencję do zwlekania?
 • Czym jest prokrastynacja – najnowsze badania
 • Walka między twoim teraźniejszym i przyszłym „Ja”
 • Jak pokonać odkładanie działania na “jutro”
 • W jaki sposób przezwyciężyć nawyk prokrastynacji
5. Zarządzanie czasem i priorytetami
 • Autodiagnoza własnego systemu pracy i planowania – aplikacja do monitorowania dnia i czynności – audyt czasu
 • Jak ustalić priorytety oraz efektywnie zaplanować szereg zadań
 • Jak walczyć z dystraktorami i pożeraczami czasu
6. Trening zmiany nieefektywnych nawyków
 • Praktyczne sposoby na trwałą zmianę nawyków w swoim życiu
 • Jak konfrontować się z niepowodzeniem – jak zmienić swoje nastawienie do trudności na drodze do wypracowania nawyków
 • Wprowadzenie planu na pokonanie pojawiających się wymówek, zniechęcenia, braku energii i pierwszych przeszkód na drodze do realizacji wcześniej ustalonych celów
 • Przygotowanie indywidualnej strategii zmiany nawyku

METODY SZKOLENIOWE:

 

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów i mind-mapping
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Narzędzia coachingowe
 • Mini projekty
 • Gra szkoleniowa
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

CO OTRZYMASZ:

 

podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami

szkolenie poprowadzone przez eksperta i doświadczonego trenera

certyfikat ukończenia szkolenia

follow-up – 30 dni mentoringu

Zorganizuj to szkolenie dla Twojego zespołu

Top