COACHING MENEDŻERSKI

Coaching menedżerski jest metodą doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu. Głównym celem coachingu menedżerskiego jest wzrost efektywności działania menedżera przez zwiększenie wykorzystania potencjału i wiedzy oraz podniesienie satysfakcji z pracy.  Znacząco zwiększa samoświadomość menedżera, co pozwala mu lepiej zarządzać sobą i zespołem.

JAKIE KORZYŚCI DAJE COACHING MENEDŻEROWI?

W efekcie coachingu menedżer:

Staje się bardziej świadomy i pewny siebie,

Ma jasny obraz swoich mocnych i słabych stron i wizję tego, co chce osiągnąć,

Zwiększa skuteczność w osiąganiu celów,

Staje się bardziej elastyczny w myśleniu i działaniu,

Ma wiedzę na temat swoich wartości i tego, czym się kieruje w życiu osobistym i zawodowym, co znacząco wpływa na motywację,

Świadomie wykorzystuje swój potencjał we właściwy dla siebie sposób,

Potrafi spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw,

Zwiększa swoją inteligencję emocjonalną, co pozwala mu na skuteczniejsze zarządzanie ludźmi i bycie lepszym liderem;

Szybciej i trafniej podejmuje decyzje,

Dzięki umiejętności identyfikacji i zmiany kluczowych nawyków wpływających na efektywność zwiększa wydajność i skuteczność w działaniu,

Utrzymuje równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

JAKIE KORZYŚCI DAJE COACHING MENEDŻERSKI ORGANIZACJI?

Organizacja zyskuje menedżera świadomego swoich umiejętności i ograniczeń, silnego i odpornego psychicznie,

Pracownicy są zarządzani przez osobę zmotywowaną i potrafiącą zbudować zaangażowanie innych,

Menedżer z rozwiniętą inteligencją emocjonalną potrafi lepiej zrozumieć mocne i słabe strony oraz potrzeby pracowników i odpowiednio nimi zarządzać,

Poprawia się komunikacja w zespole i jakość relacji biznesowych,

Wzrasta poziom identyfikacji menedżera z celami i wartościami organizacji,

Organizacja zyskuje osobę, która będzie potrafiła stosować coachingowy styl zarządzania, ukierunkowany na budowanie zaangażowania, samodzielności i rozwój pracowników,

Podnosi się efektywność działania menedżera i zespołu.

Coaching menedżerski to zwykle relacja trójstronna – kontrakt coachingowy ustalany jest między klientem (menedżerem), sponsorem (organizacją) oraz coachem. Integruje cele zarówno bezpośredniego klienta, jak i organizacji. Coach pracuje z menedżerem, aby ten szybko, znacząco i trwale dokonał pożądanej zmiany. Wszystkie działania mają miejsce w ramach kontraktu zawartego z organizacją i zmierzają do zrealizowania wyznaczonych celów.

JAK WYGLĄDA PROCES COACHINGU MENEDŻERSKIEGO?

  • spotkanie trójstronne, podczas którego coach integruje cele menedżera i organizacji,

  • 8-10 sesji coachingowych,

  • 75 minutowe (1.15 h) spotkania z coachem co 2 tygodnie,

  • spotkania osobiste lub sesje zdalne (skype/telefon),

  • własna praca pomiędzy spotkaniami,

  • dwa trójstronne spotkania ewaluacyjne: w połowie procesu oraz na koniec procesu.

Zadzwoń i zapytaj:
Katarzyna Ujek tel. 660 446 583

zamów sesję

Top