BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WZMACNIANIA POCZUCIA SENSU U PRACOWNIKÓW

 

Trening menedżerski ze wzmacniania pozytywnej postawy pracowników na bazie naukowej metody job crafitng

CEL SZKOLENIA

Job crafting to nowoczesna, naukowa metoda zwiększania satysfakcji i zadowolenia z pracy. Są to działania nakierowane na dopasowywanie pracy do swoich zdolności i predyspozycji.

Główną ideą warsztatu jest nauczenie się sposobów wyzwalania i zwiększania swojego zaangażowania i swojego zespołu poprzez skoncentrowanie się  na wewnętrznych źródłach motywacji. Podstawą metody jest angażowanie siebie jako lidera i pracowników w oddolne wprowadzanie zmian w swojej pracy, przy wykorzystaniu swoich zasobów takich jak mocne strony i wartości.  Wzrasta dzięki temu poczucie kontroli i poczucie sterowności.

Korzyści z takiego działania to m.in. wzrost zaangażowania, poczucie sensu i jakości pracy, obniżenie poziomu doświadczanego stresu i wypalanie zawodowego oraz lepsze radzenie sobie ze zmianami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

poznają nowoczesną naukową metodę wzbudzania poczucia sensu u siebie i w swoich zespołach

zdobędą wiedzę jak dopasować pracę do swoich zdolności i predyspozycji

poznają sposób jak wyzwalać większe zaangażowanie swoje i swojego zespołu poprzez skoncentrowanie się  na wewnętrznych źródłach motywacji

będę potrafić wprowadzać oddolne zmiany w swojej pracy, przy wykorzystaniu swoich zasobów takich jak mocne strony i wartości

rozpoznają indywidualne motywatory swoje i swoich pracowników

dowiedzą się jak pomóc swojemu zespołowi w łączeniu pracy ze swoimi talentami, zainteresowaniami i wartościami

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie rozumiał powody swojej motywacji i swoich pracowników. Im ważniejszy powód mają pracownicy tym prezentują wyższe zaangażowanie i jakość pracy. Uczestnik dowie się jak rola lidera wzmacnia lub osłabia zaangażowanie i co zrobić, by w pełni uporządkować sposób komunikowania, doskonalenia porozumienia oraz tworzenie klimatu współpracy i współdziałania.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Jak być zadowolonym z pracy? Źródła utraty zadowolenia i poczucia sensu w pracy
 • Jak rozpoznać bariery stojące na drodze do zwiększenia satysfakcji i poczucia sensu pracy.
 • Poznanie Modelu orientacji zawodowych: Zajęcie-Kariera-Powołanie
 • Poznanie modelu Wymagania-Zasoby Pracy (Bakker & Demerouti, 2007)
 • Zaangażowanie w pracę wynika z odpowiedniej proporcji między zasobami wymaganiami pracy.
 • Dwie perspektywy szczęścia w pracy: szczęście hedonistyczne, szczęście eudajmonistyczne
 • Adaptacja hedonistyczna- dlaczego tak szybko przyzwyczajamy się do dobrego i wymagamy więcej
 • Pokonywanie barier i budowanie motywacji
2. Satysfakcja z pracy, poczucie sensu a zaangażowanie, czym się różnią?
 • Czy motywacja jest jednoznaczna z zaangażowaniem?
 • 7 obszarów wpływających na satysfakcję z pracy: Koledzy, Przełożony, Warunki pracy, Organizacja i Kierownictwo, Wynagrodzenie, Treść pracy, Rozwój
 • Satysfakcja z pracy: Dwuczynnikowa teoria Herzberga (1987)
 • Co to jest zaangażowanie?
 • Zaangażowanie jako pozytywny stanu umysłu pracownika, jak go wzmocnić? (Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma, Bakker (2002).
 • Kwestionariusz UWES – Shaufeli i Bakker (2003)- zmierz swoje samopoczucie w pracy
 • Czym jest poczucie sensu pracy i jak wpływa na zaangażowanie
 • Sens pracy – dlaczego ważny, z czego się bierze, co jak go nie ma, dlaczego w dzisiejszych czasach jest to takie trudne?
 • Jak dbać o poczucie sensu pracy?
3. Czym jest Job crafting – jak może przywracać satysfakcji z pracy i poczucie sensu
 • Czym jest job crafting jako zjawisko w pracy-jak modelować swoją pracę?
 • Jak badacze z Uniwersytetu w Yale odkryli prosty i skuteczny sposób na zwiększenie satysfakcji z pracy.
 • proaktywna postawa- modelowanie swojego stanowiska, aby nadać nowe znaczenie swoim obowiązkom, doświadczyć większej satysfakcji i czuć się dobrze w miejscu, w którym spędza większość swojego czasu.
 • Kontruowanie pracy na nowo w 3 obszarach:
 • craftowanie zadań
 • craftowanie poznawcze
 • craftowanie relacji
4. Źródła wewnętrznej motywacji i zwiększania poczucia sensu
 • Źródło motywacji wewnętrznych- Kotwice Kariery Scheina – kiedy Ci się chce? Znajdź kluczowe czyli kluczowe wartości, które wpływają na Twoją motywację.
 • mapowanie pracy – zależności między zadaniami, energią i priorytetami w pracy
5. Poszukiwanie i budowanie własnych zasobów oraz integracja z wartościami
 • Poszukiwanie zasobów strukturalnych, społecznych
 • Odkrywanie wartości – Moje wartości i moja tożsamość- co jest dla mnie ważne i jak realizować to w pracy
 • moje mocne strony- jak rozpoznać mocne strony i zintegrować je z wartościami
 • poszukiwanie spójności – osiąganie spokoju i radości w pracy
 • Na czym polega „craftowanie” relacji
 • Jak „craftować” zadania
6. Kompetencje lidera jako element wpływający na motywowanie zespołu
 • Autodiagnoza kompetencji menadżerskich- budowanie świadomości i postawy zorientowanej na budowanie zaangażowania
 • Motywacja jako jedna z kluczowych funkcji kierowniczych.
 • Czy ja, jako menedżer mam wpływ na zaangażowanie pracownika?
 • Moja rola w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności pracownika – co mogę zrobić jako lider- analiza działań dotychczasowych i kreowanie pomysłów na przyszłość
 • Budowanie zaangażowania pracowników nie jest możliwe bez zaufania – Zacznij od zaufania w zarządzaniu- test Patricka Lencioniego
 • Jak tworzyć silny i zmotywowany zespół?
 • Test dialogu w firmie
 • Badania opinii i zaangażowania pracowników
 • Obserwacja zachowań zespołu i pracowników w różnych sytuacjach
7. Praktyczne metody i narzędzia do wzbudzania zaangażowania pracowników
 • Metody motywowanie pozapłacowego
 • Expose szefa- zasady tworzenia i prezentowania expose szefa-jasność celów i misji
 • Ustalanie wartości szefa i wartości zespołu
 • Wykorzystanie naukowej metody Job crafting do zwiększania satysfakcji i zadowolenia w pracy
 • Narzędzia komunikacyjne służące budowaniu zaangażowania pracowników
8. Podejście doceniające w miejscu pracy
 • Po co doceniać- siła mądrego doceniania
 • Model 4 D w praktyce (David Cooperrider)
 • Jak doceniać pracę i osiągnięcia mądrze
 • Przywoływanie sukcesów
 • Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
 • Model NOTICE- docenianie zespołu
 • Pochwała konkretnego pracownika

METODY SZKOLENIOWE:

 

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów i mind-mapping
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Narzędzia coachingowe
 • Mini projekty
 • Gra szkoleniowa
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

CO OTRZYMASZ:

 

 • szkolenie poprowadzone przez eksperta, facylitatora metody job crafting
 • materiały do pracy
 • podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • follow-up – 30 dni mentoringu

Zorganizuj to szkolenie dla Twojego zespołu

Top