Niektórzy handlowcy, mimo posiadania obszernej  wiedzy w zakresie technik sprzedaży i obsługi klienta nadal nie są skuteczni tak bardzo, jakby tego chcieli. CO CZYNI HANDLOWCA EFEKTYWNYM I SKUTECZNYM? JAKIE CECHY MUSI POSIADAĆ DOBRY HANDLOWIEC, BY ODNOSIĆ SUKCESY? DLACZEGO NIEKTÓRZY HANDLOWCY OSIĄGAJĄ ZAMIERZONE CELE,...

Odporność na stres oraz efektywne zarządzanie emocjami w biznesie stają się dziś wymogiem i kluczowymi kompetencjami XXI wieku. Coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie na umiejętne radzenie sobie z presją i wyzwaniami jakie można spotkać w środowisku zawodowym. W trakcie prowadzonych przeze mnie szkoleń, często dowiaduję się od...

Top