Zespół konsultantów

KATARZYNA UJEK

Trener biznesu/Coach, Konsultant MTQ48, Trener mentalny w Mental Gym

Dyplomowany Trener Biznesu, Akredytowany Coach (międzynarodowa akredytacja ICF), Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48) – naukowego narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną, socjolog z uprawnieniami mediatora zawodowego, praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach sprzedażowych i menedżerskich w międzynarodowych korporacjach na rynku usług finansowych. Posiada 10-letnią praktykę w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych, wiedzę i doświadczenie w obszarze sprzedaży i zarządzania. Zrealizowała ponad 1600 godzin szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego. Specjalizuje się w obszarach: profesjonalna i asertywna obsługa trudnego klienta, zarządzanie emocjami i stresem, efektywność osobista poprzez zmianę nawyków, odporność psychiczna handlowców.

MAŁGORZATA HENKE

Trener biznesu/Coach, MBA, Konsultant MTQ48, Trener mentalny Mental Gym

Akredytowany coach, absolwentka szkoły coachingu Centre for Coaching w Londynie, dyplomowany trener biznesu. Licencjonowany  konsultant Mental Toughness (MTQ48) – naukowego narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną, praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Dyrektor Zarządzająca Strefą Zmiany, z ponad 10 letnim doświadczeniem coachingowym (obecnie ponad 1200 godzin coachingu). Posiada doświadczenie biznesowe i menedżerskie wsparte dyplomem MBA. Specjalizuje się w obszarach: efektywność osobista, zarządzanie emocjami i stresem, badanie i rozwój Siły
i Odporności , zmiana nawyków, zaangażowanie w zespole, treningi menedżerskie.

BEATA NIEDZBALLA

Psycholog/Trener Biznesu, Coach ACC ICF, Konsultant MTQ48, Trener mentalny w Mental Gym

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Psychologii Transportu na Uniwersytecie Opolskim. Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48) – naukowego narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną. Akredytowany Coach ICF (ACC), praktyk metody Points of You oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Ukończyła Wrocławską Szkołę Trenerów.
Od kilku lat prowadzi własną pracownię psychologiczną. Zajmuje się Life Coachingiem oraz diagnostyką. Swoją wiedzę psychologiczną i doświadczenie wykorzystuje w biznesie, gdzie implementuje m.in. skuteczne metody zarządzania stresem oraz emocjami, zarządzania czasem a także doradza w zakresie budowania zespołów, dobrej komunikacji czy asertywności.

Współpracujemy z wieloma ekspertami, trenerami i coachami, których wiedza teoretyczna poparta jest wieloletnim doświadczeniem praktycznym.