Zarządzanie stresem i emocjami

Zarządzanie  stresem i emocjami, czyli jak skutecznie nad nimi panować

„Odporność psychiczna stanowi cechę osobowości, determinującą w znacznym stopniu sposób, w jaki lidzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności”
Clough & Strycharczyk

CEL SZKOLENIA:

Umiejętność radzenia sobie ze stresem, presją i wyzwaniami to kluczowy czynnik naszej efektywności. Opublikowane badania przeprowadzone na całym świecie wskazują, że odporność psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy ludźmi. Ludzie posiadający cechy odporności i wytrwałości świetnie radzą sobie w sferze zawodowej, wykazują się większym zaangażowaniem, bardziej pozytywnym nastawieniem, lepszym zarządzaniem stresem, większą asertywnością oraz ambicją i gotowością do podjęcia wyzwań. Realizują zadania nawet w trudnych warunkach, znajdując różne sposoby na zmotywowanie się i utrzymując wysoki poziom energii.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Wypracują praktyczne umiejętności wzmacniania swojej odporności psychicznej, dowiedzą się jak wpływać na nastawienie i własne reakcje, by działać skuteczniej.
 • Rozwiną umiejętność radzenia sobie z emocjami w warunkach presji, poznają techniki redukujące napięcie nie tylko w aspekcie doraźnym, ale i w długotrwałej pracy nad sobą.
 • Zwiększą wydajność poprzez efektywniejsze radzenie sobie z czynnikami presji i wyzwaniami.
 • Zmierzą swoją odporność za pomocą kwestionariusza MTQ48, pierwszego uznanego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności, w tym poziomu: zarządzania emocjami, zaangażowania, odporności na wyzwania, pewności siebie.
 • Opanują umiejętność identyfikacji oraz zmiany negatywnych myśli automatycznych i przekonań, które blokują potencjał i możliwości.
 • Poznają swoje silne i słabe strony oraz metody pracy z nimi; dowiedzą się, jak budować swoje zasoby.
 • Nauczą się, jak działać z większą determinacją i konsekwencją, poznają konkretne strategie na rozprawianie się ze słomianym zapałem i spadkiem motywacji.
 • Dowiedzą się, jak zbudować nawyki ukierunkowane na podnoszenie swojej efektywności w działaniu.

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia? Skontaktuj się z nami:

kontakt@mentalgym.pl
504 187 567
660 446 583

PODOBNE SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Odporność na stres i presję a efektywność w działaniu.
 • Odporność psychiczna jako kluczowy czynnik efektywności. Wpływ indywidualnego nastawienia na efektywność w pracy.
 • Jakie są korzyści ze wzmocnionej siły i odporności?
 • Koncentracja na wzmacnianiu pozytywnych zachowań jako czynnik wpływający na sukces zawodowy.
2. Zrozumienie modelu odporności - koncepcja 4 C.
 • Model 4C, czyli jakie cztery elementy determinują Odporność Psychiczną?
  – Kontrola (Control)
  – Zaangażowanie (Commitment)
  – Wyzwanie (Challenge)
  – Pewność siebie (Confidence)
3. Pomiar odporności.
 • Omówienie wyników pomiaru odporności na podstawie wypełnionego kwestionariusza MTQ48 – uznanego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności, wykorzystywanego w biznesie.Poznanie swoich zasobów: silnych i słabych stron oraz metod pracy z nimi – jak obrócić swoje „słabe” strony na swoją korzyść?
 • Jak wykorzystać swoje atuty?
 • Jak zwiększyć potencjał do wykonania ambitnych celów i wyzwań?
4. Stres i emocje – jak nimi zarządzać?
 • Istota, geneza i złożoność reakcji stresowej.
 • Stres i emocje – mechanizm działania.
 • Źródła oraz objawy stresu i przewlekłego napięcia.
 • Łagodzić objawy stresu czy wzmacniać odporność na stres i presję?
 • Zmiana jako czynnik stresogenny (znaczenie nastawienia oraz sposobu myślenia w powstawaniu oporu).
 • Identyfikacja głównych osobistych czynników wywołujących stres.
 • Rozpoznawanie własnego wzorca reagowania na trudne sytuacje.
5. Jak wzmacniać i rozwijać odporność na stres i presję?
 • Siła i odporność psychiczna jako umiejętność zarządzania sobą – jak ją doskonalić i rozwijać?
 • Jak indywidualne nastawienie determinuje nasze zachowanie?
 • Jak reagować na wyzwania, zmiany, stres, presję i trudności?
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?
6. Wyzwania i trudności w pracy – jak sobie z nimi radzić?
 • Blokady wewnętrzne – pokonywanie wewnętrznych oporów.
 • Jak przełamywać ograniczające przekonania, a wzmocnić te mobilizujące i motywujące do działania oraz proaktywności.
 • Metody pracy z własnym oporem, z blokującymi myślami.
 • Wytrwałość i odporność kluczem do nie poddawania się przy pierwszej przeszkodzie i osiągania zamierzonych celów.
7. Strategia na zbudowanie odporności - praktyczny trening mentalny
 • Jak zbudować nawyki ukierunkowane na wzmacnianie własnej odporności?
 • Jak budować wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celów?
 • Techniki automotywacyjne.
 • W poszukiwaniu równowagi – wpływ stylu życia na budowanie energii: odpoczynek i sen, ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia oddechowe.
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić?  Jaki będzie pierwszy krok?

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE:

 • warsztat prowadzony jest w małych grupach
 • naszym celem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań Twojego problemu
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne
 • gry szkoleniowe

CO OTRZYMASZ:

 • materiały do pracy – podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami
 • szkolenie poprowadzone przez eksperta i doświadczonego trenera
 • przeprowadzenie szkolenia przez licencjonowanego konsultanta Mental Toughness
 • dostęp online do kwestionariusza MTQ48 oraz obszerny raport rozwojowy opisujący otrzymane rezultaty i wskazujący sposoby wzmacniania siły i odporności.- dostęp do bufetu (kawa, herbata, woda, ciastka)
 • certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego. Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

Małgorzata Henke

Katarzyna Ujek

Zorganizuj to szkolenie dla Twojego zespołu