Odporność psychiczna

Czym jest odporność psychiczna

Czym jest odporność psychiczna ?

 

Odporność Psychiczna to indywidualne nastawienie psychiczne i podejście do wszystkiego co robimy.

 

Łączy się ona z cechami takimi jak:

 • odporność na stres
 • wytrzymałość
 • wytrwałość
 • kontrola emocji
 • zaangażowanie
 • samodyscyplina
 • odwaga

 

Odporność psychiczna w dużym stopniu wpływa na sposób w jaki osoba reaguje na wyzwanie, stres, presję, niezależnie od okoliczności w jakich występują. Badania naukowe pokazują, że siła psychiczna ma kluczowe znaczenie w przypadku osiągania naszych celów w biznesie, sporcie i życiu niż cokolwiek innego. Opublikowane badania i studia badawcze na całym świecie wskazują, że Odporność Psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami, jak również odpowiada za samopoczucie i nastawienie do życia.
Dobrą wiadomością jest to, że odporność psychiczna nie jest wrodzoną cechą, tylko umiejętnością, która może być rozwijana i doskonalona.

Siła psychiczna to zdolność do efektywnego działania pod wpływem presji i w warunkach stresu
Tim Henman
Osoba silna psychicznie posiada wysoki poziom wiary w siebie i w to, że ma wpływ na swoje życie
dr Peter Clough

Dlaczego odporność psychiczna są takie ważne?

 

O sukcesie oraz satysfakcji z życia osobistego i pracy decyduje przede wszystkim sposób, w jaki sobą zarządzamy: odporność psychiczna. To główny czynnik umożliwiający osiąganie szczytowej formy i najlepszych wyników. Siła psychiczna zapewnia energię i determinację do przezwyciężania trudności, jakie pojawiają się na drodze do celu, a te pojawiają się zawsze.

 

Ludzie silni i odporni psychicznie:

 

 • Potrafią stawiać sobie cele i są bardziej wytrwali w dążeniu do osiągnięcia celów
 • Łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie
 • Mają wyższe poczucie własnej wartości i zdrową pewność siebie
 • Lepiej radzą sobie ze stresem, potrafią zachować spokój w obliczu presji,
 • dobrze radzą sobie w warunkach rywalizacji, potrafią zachować dystans psychiczny
 • Mają poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem, co pozwala im planować przyszłość

Zwiększ swoją efektywność:

 

Badania prowadzone w środowiskach biznesowych, edukacyjnych i sportowych nieustannie wskazują, że Odporność Psychiczna jest bezpośrednio związana z efektywnością osobistą. Badane osoby wykazują większą efektywność w zakresie ilości i jakości wykonywanej pracy.

 

W jaki sposób ocenić odporność psychiczną?

 

Dr Peter Clough, dziekan Wydziału Psychologii University of Hull, na podstawie badań przeprowadzonych we współpracy z firmą AQR Ltd., zdefiniował odporność i siłę psychiczną jako zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, presją i trudnościami, którą determinuje odporność na stres.
W wyniku podjętych przez niego prac badawczych wyłoniono cztery kluczowe czynniki, składające się na odporność psychiczną:

ZAANGAŻOWANIE

Wyznaczanie sobie celów – Obiecuję sobie/innym to zrobić – Lubię pracować dla osiągnięcia celów – cele mnie motywują.
Osiąganie celów – Zrobię wszystko by dotrzymać obietnic i osiągnąć postawione cele – konsekwentnie dążę do celu, jestem wytrwały.

POCZUCIE WPŁYWU

Poczucie wpływu na własne życie, poczucie sprawczości – Ja naprawdę wierzę, że mogę to osiągnąć.
Poczucie wpływu na własne emocje – Potrafię zarządzać własnymi emocjami i wpływać na emocje innych osób.

WYZWANIE

Podejmowanie wyzwań – Jestem zdeterminowany by osiągnąć sukces.
Nauka przez doświadczenie – nawet niepowodzenia i komplikacje stwarzają możliwości do nauki.

PEWNOŚĆ SIEBIE

Wiara we własne umiejętności – wierzę, że mam właściwe umiejętności – lub mogę je zdobyć.
Pewność siebie w relacjach interpersonalnych – Mam wpływ na innych – potrafię wytrwać przy swoim zdaniu, jestem asertywny.

MODEL ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ ( MENTAL TOUGHNESS)

Siła i odporność psychiczna (mental toughness) – to umiejętność zarządzania sobą. Na siłę psychiczną składa się zdolność do kontrolowania swoich emocji, wzbudzenia w sobie zaangażowania, pewność siebie, reakcja na wyzwania, odporność psychiczna, samodyscyplina, wytrwałość, umiejętność pokonywania trudności i dobre nawyki.

 

Kontrola (Control)
Definicja: Kontrola to zakres, w którym osoba czuje, że steruje swoim życiem. Niektóre osoby wierzą, że mogą wywrzeć znaczący wpływ na swoje środowisko pracy, wnieść coś, dokonać zmian. Inni czują, że wynik zdarzeń jest poza ich osobistą kontrolą, oraz że nie są w stanie wywrzeć jakiegokolwiek wpływu zarówno na samych siebie jak i innych. W przypadku kontroli mówimy o jej dwóch wymiarach: kontroli emocji oraz kontroli nad życiem (poczucie sprawczości).

 

Zaangażowanie (Commitment)
Definicja: ta skala składowa mierzy zakres, w obrębie którego dana osoba jest w stanie wytrwać w realizacji celu lub powierzonego zadania. Poszczególni ludzie różnią się pomiędzy sobą stopniem skoncentrowania na celach lub realizowanych zadaniach. Niektórzy łatwo się rozpraszają, nudzą lub koncentrują swoją uwagę na innych celach, podczas gdy inni są w stanie łatwiej wytrwać w zamierzeniach.

 

Wyzwanie (Challenge)
Definicja: Ludzie różnią się swoich podejściach do wyzwań. Niektórzy uważają wyzwania i problemy za szanse, natomiast inni skłaniają się do postrzegania sytuacji wyzwania jako zagrożenia.
Niniejsza skala mierzy zakres w jakim dana osoba skłonna jest postrzegać wyzwanie jako szansę. Osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali mają tendencje do aktywnego wyszukiwania sytuacji umożliwiających samodzielny rozwój, podczas gdy osoby notujące niskie wyniki będą unikać sytuacji wyzwania – ze strachu przed porażką lub niechęci do wysiłku.

Pewność siebie (Confidence) Definicja: osoby o wysokiej pewności siebie wierzą w sukces realizowanych zadań, które mogą być uznane za zbyt trudne przez osoby o podobnych zdolnościach, ale z niższym poziomem pewności siebie.

Czy możliwy jest rozwój odporności i siły psychicznej?

Tak, siłę psychiczną można rozwijać i nie musimy być skazani na własne geny, z którymi przyszliśmy na świat. Możemy stać się bardziej konsekwentni i zdeterminowani, bardziej odporni na stres czy porażki. Możemy rozwijać siłę psychiczną i cieszyć się z rezultatów jakie nam przyniesie.

Jakie są korzyści ze wzmocnionej odporności psychicznej?

Opublikowane badania i studia badawcze na całym świecie wskazują na Odporność Psychiczną jako główny czynnik, który wpływa na:

 • Wydajność–wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami
 • Pozytywne Zachowanie -większe zaangażowanie, bardziej pozytywne nastawienie, większe podejście  ‘ja mogę’
 • Samopoczucie/Dobrostan–większe zadowolenie, lepsze zarządzanie stresem, osoba jest mniej podatna na szykanowanie
 • Aspiracje –większa ambicja, gotowość do podjęcia ryzyka i zarządzanie ryzykiem

W jaki sposób możemy ją rozwijać?

Siła mentalna nie jest abstrakcyjnym pojęciem, w realnym życiu związana jest z konkretnymi działaniami. Siła i odporność psychiczna jest jak mięsień. Musi być wzmacniania, aby rosła i się rozwijała. Buduje się poprzez trening zmiany nawyków w myśleniu i nawyków w działaniu. Odporność psychiczna opiera się głównie na codziennych nawykach, bardziej niż na motywacji. To budowanie codziennych nawyków, które pozwalają trzymać się założonych planów, celów i umiejętność przekraczania trudności i przeszkód.
Siłę i odporność psychiczną możemy trenować. Są to umiejętności, które możemy rozwijać, przez co stajemy się bardziej odporni na stres, porażki, niepowodzenia, a dzięki wytrwałości i konsekwentnemu działaniu znacząco podwyższamy naszą osobistą efektywność.

Jak możesz wzmacniać siłę i odporność psychiczną?

 

Test MTQ48 i ustalenie planu działania (1,5h)
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swojej sile i odporności psychicznej, zapraszamy Cię na sesję z kwestionariuszem. Diagnoza uzyskana dzięki testowi MTQ48 pozwoli Ci zobaczyć, jakie są Twoje zasoby oraz podjąć konkretne działania nastawione na podniesienie siły i odporności, a w rezultacie – efektywności w działaniu i samopoczucia.
Sesja obejmuje:
– pomiar poziomu siły i odporności psychicznej w rozbiciu na sześć elementów
– wyjaśnienie metod na korzystanie ze swojej siły psychicznej
– określenie planu działania

 

Treningi mentalne prowadzone w formie warsztatowej
Trening mentalny ukierunkowany jest na osiąganie celów i realizację planów. Poprzez zastosowanie efektywnych narzędzi i metod, podczas treningu mentalnego wpływamy przede wszystkim na własne przekonania, myśli, emocje, a docelowo na działanie. Wpływamy na przekonania, tak aby wspierały nas w naszych dążeniach, motywowały, a nie ograniczały.

 

Indywidualny proces coachingowy (cykl 5-10 spotkań po 1,15 h)
Podczas coachingu skupiamy się na tych aspektach siły i odporności psychicznej, które chcesz wzmocnić (albo osłabić – to też czasem się przydaje). Pracujemy indywidualnie nad tym, co w najistotniejszy sposób wpłynie na podniesienie jakości życia, dobrostanu, efektywności w działaniu.