Coaching menedżerski

Coaching menedżerski jest metodą doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu. Głównym celem coachingu menedżerskiego jest wzrost efektywności działania menedżera przez zwiększenie wykorzystania potencjału i wiedzy oraz podniesienie satysfakcji z pracy.  Znacząco zwiększa samoświadomość menedżera, co pozwala mu lepiej zarządzać sobą i zespołem.

Jakie korzyści daje coaching menedżerowi?

W efekcie coachingu menedżer:

 • Staje się bardziej świadomy i pewny siebie,
 • Ma jasny obraz swoich mocnych i słabych stron i wizję tego, co chce osiągnąć,
 • Zwiększa skuteczność w osiąganiu celów,
 • Staje się bardziej elastyczny w myśleniu i działaniu,
 • Ma wiedzę na temat swoich wartości i tego, czym się kieruje w życiu osobistym i zawodowym, co znacząco wpływa na motywację,
 • Świadomie wykorzystuje swój potencjał we właściwy dla siebie sposób,
 • Potrafi spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw,
 • Zwiększa swoją inteligencję emocjonalną, co pozwala mu na skuteczniejsze zarządzanie ludźmi i bycie lepszym liderem;
 • Szybciej i trafniej podejmuje decyzje,
 • Dzięki umiejętności identyfikacji i zmiany kluczowych nawyków wpływających na efektywność zwiększa wydajność i skuteczność w działaniu,
 • Utrzymuje równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

Jakie korzyści daje coaching menedżerski organizacji?

 • Organizacja zyskuje menedżera świadomego swoich umiejętności i ograniczeń, silnego i odpornego psychicznie,
 • Pracownicy są zarządzani przez osobę zmotywowaną i potrafiącą zbudować zaangażowanie innych,
 • Menedżer z rozwiniętą inteligencją emocjonalną potrafi lepiej zrozumieć mocne i słabe strony oraz potrzeby pracowników i odpowiednio nimi zarządzać,
 • Poprawia się komunikacja w zespole i jakość relacji biznesowych,
 • Wzrasta poziom identyfikacji menedżera z celami i wartościami organizacji,
 • Organizacja zyskuje osobę, która będzie potrafiła stosować coachingowy styl zarządzania, ukierunkowany na budowanie zaangażowania, samodzielności i rozwój pracowników,
 • Podnosi się efektywność działania menedżera i zespołu.

Coaching menedżerski to zwykle relacja trójstronna – kontrakt coachingowy ustalany jest między klientem (menedżerem), sponsorem (organizacją) oraz coachem. Integruje cele zarówno bezpośredniego klienta, jak i organizacji. Coach pracuje z menedżerem, aby ten szybko, znacząco i trwale dokonał pożądanej zmiany. Wszystkie działania mają miejsce w ramach kontraktu zawartego z organizacją i zmierzają do zrealizowania wyznaczonych celów.

JAK WYGLĄDA PROCES COACHINGU MENEDŻERSKIEGO

 • spotkanie trójstronne, podczas którego coach integruje cele menedżera i organizacji,
 • 8-10 sesji coachingowych,
 • 75 minutowe (1.15 h) spotkania z coachem co 2 tygodnie,
 • spotkania osobiste lub sesje zdalne (skype/telefon),
 • własna praca pomiędzy spotkaniami,
 • dwa trójstronne spotkania ewaluacyjne: w połowie procesu oraz na koniec procesu.
Zadzwoń i zapytaj:
Katarzyna Ujek 660446583