Co robimy

Idea siłowni mentalnej:

 

Głęboko wierzymy, że najpotężniejsza w ludziach jest ich siła charakteru – siła mentalna. Jesteśmy przekonani, że wytrwałość, zaangażowanie, silna motywacja, determinacja w dążeniu do celu – to najważniejsze kompetencje XXI wieku.

 

To główne czynniki umożliwiające osiąganie szczytowej formy i najlepszych wyników. Wszystkie te kompetencje można rozwijać poprzez trening mentalny i budowanie efektywnych nawyków.

 

W zwykłej siłowni ćwiczymy ciało, trenujemy poszczególne partie mięśni albo ogólną wytrzymałość i sprawność. Wszyscy wiemy, że aby mieć sprawne, silne, zdrowe ciała musimy je trenować i wzmacniać, aby osiągnąć swój cel. Często jednak nie mamy świadomości, że podobne prawa rządzą naszym umysłem. Umysł również możemy trenować.

ZWYKŁA SIŁOWNIA

Ćwiczymy i wzmacniamy poszczególne partie mięśni

oraz ogólną sprawność.

SIŁOWNIA MENTALNA

Trenujemy siłę mentalną – odporność

i wytrwałość psychiczną.

Mental Gym – Siłownia Mentalna to Twój partner w podnoszeniu efektywności.

Wspieramy firmy, zespoły i osoby indywidualne w tym, aby skutecznie osiągali swoje cele. Rozwijamy kompetencje menedżerów, podnosimy umiejętności pracowników.

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową, realizujemy szkolenia i programy rozwojowe. Od początku stawiamy na innowacyjne podejście.

WZMACNIAMY:

 

 • Silną motywację
 • Dobre nawyki
 • Pewność siebie
 • Osobistą skuteczność
 • Asertywność
 • Osiąganie celów
 • Dobre samopoczucie

WALCZYMY Z:

 

 • Słomianym zapałem
 • Odkładaniem na później
 • Stresem
 • Zamartwianiem się
 • Spadkiem energii
 • Brakiem samodyscypliny
 • Brakiem odwagi

Nasze wartości:

Rzetelność

 

Programy szkoleniowe i coachingowe opieramy na rzetelnych badaniach naukowych. Bazą każdego szkolenia są potwierdzone dane i wysokiej jakości metody badań. Stale sprawdzamy wiarygodność stosowanych przez nas metod.

Efektywność

 

Działamy w odpowiedzi na konkretne potrzeby ludzi i środowiska biznesowego. Jesteśmy ukierunkowani na osiągnięcie rezultatów. Nasze działania są skoncentrowane na zwiększeniu szeroko rozumianej efektywności.

Praktyczność

 

Widzimy poszczególne umiejętności jako mięśnie, z których każdy można wzmacniać poprzez regularny trening. Naszym zadaniem jest opracowanie planów treningowych odpowiadających indywidualnym potrzebom i celom.

Współpraca z nami w 3 krokach:

1. Rozmowa

 

proces szkoleniowy/coachingowy zaczyna się od dokładnego zbadania potrzeb. Przeprowadzimy dodatkowe sesje diagnostyczne, żeby zaprojektować najbardziej odpowiedni program.

2. Trening

 

każde szkolenie jest dopasowane do realiów organizacyjnych/sytuacji konkretnej osoby i prowadzone w interaktywnej formie.

3. Follow-up

 

to działania wzmacniające efekty szkolenia poprzez utrwalenie nowych umiejętności, zachowania i postaw uczestników. Realizujemy je w formie 4-tygodniowego programu poszkoleniowego, coachingu lub indywidualnych konsultacji z trenerem.